Kategori: Abdullah Saidoğlu

Yeryüzü İktidarı

  YERYÜZÜ İKTİDARI Devletler, hükûmetler insanların işlerini tanzim edip ihtiyaçlarını karşılayarak hayatı kolaylaştırırlar. Sonsuz ihtiyaçlarımız ya “dünyevi”dir ya “uhrevi”. Biz devletimizden ve hükûmetimizden birinci derecede “uhrevi” ihtiyaçlarımızı karşılamasını bekliyoruz. Vatandaşlarını karanlıktan kurtarıp gecesini gündüze çeviren bir hükûmet onlara kabir karanlığında bir parça nur sağlayamıyorsa o maddi aydınlığın ne kıymeti olur?! Vatandaşlarına en modern otoyollar açan […]

Yazının Devamı

Allah’ın izniyle kalk, doğrul!

Nurdanhaber – Abdullah SAİDOĞLU İslam yeryüzüne yayılmaktadır. Küfür dünyası ise bunun korkusunu yaşarken boş durmamakta ve bunu önlemek için her çareyi denemektedir. Bir taraftan Müslüman nesli ifsat etmek için gayret sarf ederken diğer taraftan İslam ülkelerini siyasi, askerî ve iktisadi yönden çökertmeye çalışmaktadır. Bu durum dünyayı bir kaosa doğru sürüklüyor. Yakın gelecekte bugünkü gibi asude […]

Yazının Devamı

Seçimi Allah yapacak, Rabb’in seni seçecek

Nurdanhaber – Abdullah SAİDOĞLU Ahir zaman hadiselerini yaşıyoruz. Büyük çalkantılar geçiriyoruz. Bu çalkantılar daha da artacak. Fakat bu hep böyle gitmeyecek. Çalkantılar ittihad-ı İslam’ı netice verecek, sulh-u umumi olacak ve dünya rahat bir nefes alacak. İttihad-ı İslam’ın çok mühim bir dönemeci 2017 referandumu idi. Çok mühimdi çünkü cesur kararların alınması ve engelsizce uygulanması için bu […]

Yazının Devamı

Kur’an Gayb Perdelerini Yırtıyor

KUR’AN GAYB PERDELERİNİ YIRTIYOR GÜNÜMÜZE BAKAN CİHETİYLE Her şey gaybdır, mazi de hâl de istikbal de. Neyi ki bilmiyoruz, o gaybdır. Neyi bilmiyoruz? Hiçbir şeyi bilmiyoruz, ama hiçbir şeyi. Ancak Allamulguyub bazı şeyleri bildirir bize. Bildirirse biliriz. Neyi ne kadar bildirirse… Maziden, hâlden ve istikbalden neyi ne kadar bildirirse o kadar biliriz. İşte, gözümün önünde […]

Yazının Devamı

Perdeyi yırt, arkasına bak!

GAYBI BİLMEK NE DEMEK? BİR TEVHİD DENEMESİ Gayb bizim için vardır. Bizim için her şey gaybdır. Allah için gayb yoktur. Üstümüzde gök olması, göğün mavi olması, mavi gökte yıldızların parlaması önce bizim için gayb idi. Uzaktan yakına gelelim: Elimizin olması, elimizde parmak olması, parmağın ucunda tırnak bulunması da bizim için önce gayb idi. Bunların hiç […]

Yazının Devamı

Felak Suresi’nin Günümüze Bakan Bir Tahlili

Bediüzzaman Said Nursî, Felak Suresi’ni istikbale bakan yönleriyle açıklarken beşinci ayet için şöyle demektedir: “ ‘Ve min şerri hâsidin izâ hased…’ cümlesi -şedde ve tenvin sayılmaz- yine bin üç yüz kırk yedi (1347) edip aynı tarihte ecnebî muahedelerin icbârıyla bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine ve aynı […]

Yazının Devamı