Kategori: Abdullah Saidoğlu

Kur’an Gayb Perdelerini Yırtıyor

KUR’AN GAYB PERDELERİNİ YIRTIYOR GÜNÜMÜZE BAKAN CİHETİYLE Her şey gaybdır, mazi de hâl de istikbal de. Neyi ki bilmiyoruz, o gaybdır. Neyi bilmiyoruz? Hiçbir şeyi bilmiyoruz, ama hiçbir şeyi. Ancak Allamulguyub bazı şeyleri bildirir bize. Bildirirse biliriz. Neyi ne kadar bildirirse… Maziden, hâlden ve istikbalden neyi ne kadar bildirirse o kadar biliriz. İşte, gözümün önünde […]

Yazının Devamı

Perdeyi yırt, arkasına bak!

GAYBI BİLMEK NE DEMEK? BİR TEVHİD DENEMESİ Gayb bizim için vardır. Bizim için her şey gaybdır. Allah için gayb yoktur. Üstümüzde gök olması, göğün mavi olması, mavi gökte yıldızların parlaması önce bizim için gayb idi. Uzaktan yakına gelelim: Elimizin olması, elimizde parmak olması, parmağın ucunda tırnak bulunması da bizim için önce gayb idi. Bunların hiç […]

Yazının Devamı

Felak Suresi’nin Günümüze Bakan Bir Tahlili

Bediüzzaman Said Nursî, Felak Suresi’ni istikbale bakan yönleriyle açıklarken beşinci ayet için şöyle demektedir: “ ‘Ve min şerri hâsidin izâ hased…’ cümlesi -şedde ve tenvin sayılmaz- yine bin üç yüz kırk yedi (1347) edip aynı tarihte ecnebî muahedelerin icbârıyla bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine ve aynı […]

Yazının Devamı

HELÂK OLASI BİR ŞAKÎ

SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ İFŞA EDİYORUZ (V) “ŞAKΔ VE “HELÂK” KELİMELERİNİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ yahut HELÂK OLASI BİR ŞAKÎ Bediüzzaman Hazretleri’nin tafsilatıyla izah ettiği gibi(1) Gavs-ı Azam Abdülkadir-i Geylanî’nin “Virdü’l-İşâ” namındaki münâcatında bir fıkra (ibare) vardır ki bu Fıkra “feminhüm şakıyyün ve saîd”(2) ayetinin bir nevi tefsiri mahiyetindedir. Bu Ayet’te geçen “saîd” ve “şakî” kelimeleri, […]

Yazının Devamı

Süfyaniyet’in Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz (IV)

SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ İFŞA EDİYORUZ (IV) “SÜMMÜN, BÜKMÜN…” AYETİNİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Bakara Suresi’nin 18. ayeti “Sümmün, bükmün, umyün, fehüm lâ-yerciûn.” olup münafıklar hakkındadır ve onların dört özelliğini dört cümle hâlinde nazara vermektedir. Bunlar: 1. Sağırdırlar. 2. Dilsizdirler. 3. Kördürler. 4. Artık dön(e)mezler. Münafıkların bu dört özelliğine mukabil Risale-i Nur’da Süfyaniyet’in de dört rüknü olduğundan bahsedilir.(1) Süfyan, İslam […]

Yazının Devamı

Süfyaniyet’in 4. rüknünü ifşa ediyoruz (III)

“ALAK SURESİ”NİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Beşinci Şuâ’ın sonunda bahsi geçtiği gibi, Alak Suresi’nin “İnnel insâne leyetğâ.” cümlesi, hem tarihi hem manasıyla Süfyaniyet’in birinci rüknü olan M. Kemal’e işaret etmektedir. Şöyle ki: “İnsan muhakkak tuğyan eder/azgınlaşır.” mealindeki bu cümleden sonra gelen ayetlerde insanın nasıl tuğyan ettiği açıklanmıştır. O müteakip ayetlerde ibadet etmekte olan bir kulun engellenmesinden bahsedilmektedir. Demek […]

Yazının Devamı