Kategori: Ekrem Kılıç

AHMED AYTİMUR AĞABEY’İN VEFÂTINA ‘EBCED’ HESÂBIYLA TÂRÎH MANZÛMESİ:

Mîlâdî: 31 Ocak 2016, Pazar, 22.00 Hicrî: 21 Rebî’ü-l âhir1437 Rûmî: 18 Kânún-i Sânî 1431 Bir ömür vermişdi Nûr’a, pür-sürûr; Kabri olsun, yâ İlâhî, ayn-i nûr! Söylesin: (hem-karn belîğ) ( هم قرن بليغ ) târîh-i mevt; (Hicrî: 1437) * Etdi rihlet Nûr’a, Ahmed Aytimur… Gelmiş, İstanbul’da bulmuş Nûrlar’ı; Hazla dolmuş ma’nevî unsûrları. Bir ziyâret eylemiş […]

Yazının Devamı

Mazluma Yardım

Beşer yaratılalı beri zulüm hep olmuştur. İnsanın fıtratı buna müsaittir. Adalet, yaratıcının insan vicdanına koyduğu demirbaş hislerdendir. Bunun içindir ki, her vicdanda zulme karşı bir tepki bulunmaktadır. Fakat insanın hayvani hisleri, şahsî çıkarı için adalet duygusunu uyutabilmekte, avutabilmektedir. Zulüm ancak kendisine veya alakadar olduğu kimselere karşı işlenirse, insan o zalimliği neredeyse arşa duyuracak derecede sesini […]

Yazının Devamı

Salih Özcan Ağabey’in vefatına

Salih Özcan Ağabey’in vefatına “ebced” hesabı ile ta’miyeli tarih manzumesi Etmiş idi hep “Nurlar”a hizmet; Üstad O’na vermiş idi kıymet. “Seyyid”di O, Üstad’ı gibiydi; Salih Ağabey eyledi rıhlet. İsmiyle müsemma idi, el-hakk. Hakk, eyledi ahbâbına ilhâk. “Ebced”le bulup hicrine tarih: “Şeyda” gelerek söyledi “gam-nak”… (315) (1121) (1436) Hicri Ekrem Kılıç

Yazının Devamı