Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Ömür Takvîmi

Ömür Takvîmi

Ömür Takvîmi Eylûl ve ikindi, benziyor birbirine. Yaz bitdi ve gün erişdi son demlerine. Güz mevsimi, akşamın garîb hüznüne denk. Ömrün de hazânı geldi, gençlik yerine. Takvîmlerin, sür’atle akan suyu...

Mesut İnsanlar Fotoğrafhânesi

Mesut İnsanlar Fotoğrafhânesi

“Mes’ud İnsanlar Fotoğrafhânesi” Yaşlı gözlerde tecessüm ederek Bir fotoğraf: baba, kardeşler, ana; Ansızın insanı kavrar, götürür, Tâ çocuklukda geçen yıllarına… Her yaşın ayrı bir hükmü var. B...

Mâsûm Çağ-2

Mâsûm Çağ-2

Mâsûm Çağ – II Hâlâ gözümün önünde canlanmakda: Bağlarda gezip, yıkandığım ırmakda. Ma’sum ve sevimli, tatlı yıllardı geçen; Kayboldu çocukluğum düşen ilk akda… Bâzıları hep çocuk kalır. Vücûdca...

Mâsûm Çağ – 1

Mâsûm Çağ – 1

Mümkün olabilseydi dönüş dünki güne, Gönlüm küçücük olmağı isterdi yine. Burnumda tüter, hazla geçen hoş seneler! Hayfâ! O günahsız çağımın geçdiğine… Ne kadar kötü şartlar içinde de geçmiş olsa...

Bağ Bozumu

Bağ Bozumu

Bağ Bozumu Yaz, bağ bozumuna kadar sürerdi. Aslında, güz mevsimi girmiş olurdu; fakat, biz kasabadakiler için hâlâ yazın hükmü devâm etmekte idi. Bağlardaki son mahsul koparılana, son işler yapılana k...

Kasabada Yaz Günleri

Kasabada Yaz Günleri

Yine geçmiş günleri anlatmaya devam ediyorum: O günün ülkesinde sessizliği bozacak çok az âlet vardı. Bu bakımdan, memleketin büyük bir bölümünde, bugünkü gibi gürültü hâkim değildi. Kasabamız, özelli...