Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Bağda Yaz

Bağda Yaz

Sabah yemeğinden sonra erkekler işlerine gidince, çocuklar, yakınlardaki hocaya Kur’an öğrenmeye gönderilirlerdi. Bağlarda pek câmi bulunmazdı. Erkeklerden namaz kılanlar, bağda bulundukları sıralara ...

Sıcak Yaz

Sıcak Yaz

Yaz ayları her zaman sıcaktır. İnsanların sabırsızlığı ve hâlinden râzı olmaması sebebiyle bu sıcaklık daha fazla tesir eder. Sanki kışın soğuğundan şikâyet eden biz değilmişiz; ah bir yaz gelse diyen...

Yaz Mevsimi

Yaz Mevsimi

Yarım asır öncesinin insanları henüz bugünkü kolaylıklara alışmadıklarından, yaz sıcakları onlar için pek sıkıcı gelmiyordu. Çoğu, bahçe içinde kurulmuş evlerde oturuyordu. Küçük yerleşim yerlerinde, ...

Geçmiş Yıllara Bir Seyahat

Geçmiş Yıllara Bir Seyahat

Sevgili okuyucularımı altmış-yetmiş yıl önceki zamanlara götürmek istiyorum. Yaşları, o günleri hatırlamaya müsait olanlar, bu sûretle hâtıralarını tazelemiş olurlar. Gençler de, bilmedikleri bir âlem...

Hayat İmtihandan İbarettir

Hayat İmtihandan İbarettir

Her derdin bir dermânı olacaktır. İnsana düşen bunu aramak ve bulmaktır. Tabiî, her arananın bulunabileceği kesin değildir. Çünkü, bu dünyâ imtihan dünyâsıdır. Kevnî kanunlara uymanın sonucu, yüzde do...

Hayatın Önemi

Hayatın Önemi

Hayat, Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarının en mühimlerindendir. Çünkü Allahu Teâlâ’nın isim, sıfat ve fiillerinin tecellîsi en âzâm sûrette hayatla ortaya çıkmaktadır. Bir cisme hayat girdiği zaman, o cisim ...