SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2 Misyonerlerin okullaşma akımı 1870’lerden sonra hızlanacaktır. Halka ise bir okuma-öğrenme seferberliği başlatılıyor. Her mahallede, köyde, kasabada, handa, kırda, ...

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1 İlk misyonerler Osmanlı idaresindeki Hıristiyanların dinlerini rahat bir şekilde yaşadıklarını düşünmüyorlardı. Geldiklerinde kiliseleri, havraları, değişik mezheplere ai...

PROTESTAN MİSYONERLERİ FAALİYETLERİ

PROTESTAN MİSYONERLERİ FAALİYETLERİ

PROTESTAN MİSYONERLERİ FAALIYETLERİ Katolik misyonerlerinden  başka Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren diğer Hıristiyan mezhebine mensup kişiler Protestanlardı. Bu misyonerlerin Osmanlı topraklar...

Misyonerlerin Osmanlı Topraklarına Geliş Gayeleri!

Misyonerlerin Osmanlı Topraklarına Geliş Gayeleri!

  Değişik etnik köken ve dini inanca sahip unsurların bir arada yaşadığı geniş topraklara sahip olan Osmanlı Devleti, misyonerlik faaliyetleri için uygun bir zemine sahipti. Zira, azınlıklara tan...

MİSYONERLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

MİSYONERLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

Hıristiyanlığı dünyaya yaymak için çalışan kişilere ‘misyoner’, bu amaçla yürütülen çalışmalara da ‘misyonerlik’ denilmektedir. Kökeni Latince ‘göndermek’ anlamına gelen ‘mittere’ fiiline dayandırılan...

Hulusi Yahyagil Kimdir?

Hulusi Yahyagil Kimdir?

Evvelemirde itikadımız odur ki Risale-i Nur dairesine giren herkes istihdam olunuyor. Bu isdihdam herkesin kabiliyetine ve ihlasına göredir. Üstadımız bunu muhtelif yerlerde izah etmiştir. Risale-i Nu...