Kategori: Mehmet Nuri Turan

Vehhabilik -5

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhebiliğin İtikadi yönü-2 Dinde önceleri yok iken sonradan çıkarılan inanç ve pratikleri ifade eden bid’at, Vehhabi inancındaki temel kavramlardan bir tanesidir. Çoğu kere tevhit ile irtibat kurularak açıklanan bid’at, kişinin muvahhid veya müşrik olmasının en önemli ayraçlarından birisi olarak, değerlendirilmiştir. Kur’an ve sünnette bulunmayan her şey bid’attir. Şirke kapı aralayan türbelerin […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -4

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhebiliğin İtikadi yönü-1; Muhammed Bin Abdülvehhabı kendi zamanında etkin bir güç haline getiren başlıca neden şüphesizki onun orjinal gibi duran fakat gerçekte yüzlerce yıldır tartışılan ve itibar görmeyen görüşleridir. Başta kendi ülkesi olan Necd’de olmak üzere seyahat ettiği yerlerde rastladığı yanlış fikirler ve sakıncalı dini uygulamalar, onun dini davetinin gerekçelerini oluşturmuşlardır. […]

Yazının Devamı

Kürdistan -8

  Qazi Muhammedin İdam Edilmesi; Yapılan göstermelik mahkemeden sonra, idam kararını imzalamaları istenir ancak Qazi’ler mahkeme kararını imzamalamazlar. Hatta Qazî Muhammed’in etkisinde kalan ve kendisine hayranlık duyan askeri mahkemenin atadığı avukat da imzalamaz ve ordudan atılır. Mahkeme kararından sonra Qazîler ayrı hücrelere alınır ve görüşmeleri engellenir. 31 Mart 1947’de gece saat 23.00 de hücrelerinden alınıp […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -3

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhabilik Hareketinin doğuşu: Necd bölgesi, sosyal durumu ve coğrafi konumu nedeniyle büyük müslüman devletlerin tarihinde önemli ve etkili bir yere sahip olamamıştır. Sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Memlüklüler Osmanlılar bu bölgeyi sanki bölgeyi bedevi kabilelere terketmiş gibidirler. Bu devletlerin tarih haritalarında Necd ülkesi, çoğu kere snırlara dahil edilmeyen beyaz bir zeminde gösterilir. Beyaz […]

Yazının Devamı

Kürdistan -7

  Qazi Muhammedin Yargılanması ve Mahkeme Tutanakları; General Barzani’nin tüm ısrarlarına rağmen Mahabad’ı terketmeyen Qazî Muhammed ve hükümet üyeleri tutuklanarak yargılanırlar. Dört gün süren mahkemede Qazî Muhammed dört saatlik uzun bir konuşma yapar ancak mahkeme görevlileri bu konuşmayı birkaç satırla tutanaklara geçirirler. Tutanaktan bazı bölümler: ” Mahkemede Qazî Muhammed İran devletininin siyasetine ve işleyiş biçimine […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -2

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Hadaret, (Kentlilik) ; İslam, bu toplumları tarım, ticaret ve şehir hayatına yöneltmiştir. Kuran ve Hadis’lerde şehir hayatı bedavetten üstün tutulmakta, teşvik edilmektedir. Hadaret kavramı burada karşımıza çıkar. Artık zihni değerler önem kazanmaktadır. Avcılık-çobanlık-yağmacılık gerilerde kalmakta, tarım ve ticaret gelişmektedir, şehirler teşekkül etmekte ve büyümektedir. Buna bağlı olarak da ‘’devlet’’ müesseseleşmekte, sosyal […]

Yazının Devamı