Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

BEDİRXAN BEY’İN BİRİNCİ NASTURİ HAREKÂTI (1843)

BEDİRXAN BEY’İN BİRİNCİ NASTURİ HAREKÂTI (1843)

BEDİRXAN BEY’İN BİRİNCİ NASTURİ HAREKÂTI (1843) Hakkâri sancağı sınırları içerisinde Tiyari bölgesinde bulunan Nasturiler, eskiden beri devlete karşı uygunsuz birtakım tavırlar içerisine girmekteydile...

KÜRD EMİRLERİ VE MİSYONERLER

KÜRD EMİRLERİ VE MİSYONERLER

KÜRD EMİRLERİ VE MİSYONERLER Misyonerler Osmanlı mülklerinde failiyet göstermek için himayesinde oldukları devletlerin aracılığı ile merkezi hükümetten izin alarak çalışmaya başlıyorlardı. Ancak Kürdi...

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-2

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-2

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-2 Misyonerlik ilk başlarda sadece dini hedeflere sahipti. Dini hedeflere sonradan her türlü siyasi, sosyal ve iktisadi-ticari hedefler de eklendi. Gid...

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-1

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-1

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-1 Batılı ülkelerin Osmanlı Devleti’ndeki misyonerlik faaliyetleri hakkında verilen bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, çalışma alanları, amaçları ve...

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2 Misyonerlerin okullaşma akımı 1870’lerden sonra hızlanacaktır. Halka ise bir okuma-öğrenme seferberliği başlatılıyor. Her mahallede, köyde, kasabada, handa, kırda, ...

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1 İlk misyonerler Osmanlı idaresindeki Hıristiyanların dinlerini rahat bir şekilde yaşadıklarını düşünmüyorlardı. Geldiklerinde kiliseleri, havraları, değişik mezheplere ai...