Kategori: Mehmet Nuri Turan

İttihad ve Terakki dönemi Ermeni olaylarının sebebi

Hak neyse onu söylemek her Müslümana farzdır. Bu konuya girmemin sebebi biz Müslümanların hiç bir şey olmamış gibi davranmamız ve buna mukabil Ermeni dünyası da adeta biz evimizde oturuyorduk Müslümanlar bizi öldürdü türü anlatımlarının yanlışlığını ve bu işin kaynağının ırkçılık olduğunu anlatmaya çalışmak. Osmanlı tarihi boyunca Millet-i Sadıka olarak anılan Ermeniler 93 (1876-1878) harbinden sonra […]

Yazının Devamı

İttihad ve Terakki Cemiyeti dönemi Irkçılık

İttihad ve Teraki yani birlik ve ilerleme veya yükselme güya bütün Osmanlı unsurlarını birleştirip devleti ve milleti yüksek standartlara kavuşturacaklardı. Peki öyle oldumu? Birlikte bakalım. 23 Temmuz 1908’de Hükümete giren İTC, 31 Mart 1909’da Sultan Abdülhamit Han‘ın tahttan indirilmesi ile güçlendi, 23 Ocak 1913 Bab-ı Ali darbesi ile mutlak güç sahibi oldu. Darbeden sonra ilk iş Örfi İdare (Sıkı Yönetim) ilan edilir. […]

Yazının Devamı

II. ABDULHAMİD DEVRİ IRKÇILIK

Tanzimat Döneminde Avrupa’ya öğrenciler gönderilmişti. Bu öğrenciler Avrupa’da milliyetçilik ve yeni yeni gelişen demokrasiden ve Kapitalizm’den etkilenenen Jön Türkler olarak geri döndüler. Jön Türkler’in adı ilk defa 1828 yılında Charles Mc Farlane tarafından “Batı yanlısı Genç Osmanlı” nesline Fransızca taktığı isim olan “Jeunes Turcs” atıfta bulunarak kullanılmıştır. Jön Türkler ondokuzuncu yüzyılın başında muhalif, son döneminde ise […]

Yazının Devamı

OSMANLI’DA İLK IRKÇILIK HAREKETLERİ

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı devleti için tamamen sıkıntılı bir süreçtir. Bu dönem bütün devlet erkanı ve Münevverler “bu sıkıntılı ortamdan nasıl kurtuluruz?” hususuna kafa yoruyorlardı. İşte böyle bir ortamda, 1869 yılında Sultan Abdülaziz’e Fransızca –Les Turcs enciens et Modernes- adında bir kitap ithaf edilir. Eski ve Yeni Türkler anlamına gelen kitabın müellifi Polonyalı bir dönme […]

Yazının Devamı

İSLAM DÜNYASINDA IRKÇILIĞIN KÖKENİ

İslam dünyasında on dokuzuncu yüzyıla kadar kayda değer iki milliyetçilik var. Birisi Emeviler’in son dönemidir, ondan dolayı da Emevi devletinin ömrü kısa olmuştur. Esasen bu da Arap milliyetçiliğinden ziyade kabile milliyetçiliği idi. Zaten Araplarda veya Asya coğrafyasının ekser unsurlarında aşiret milliyetçiliğinden başka bir milliyetçilikten söz edilemezdi. Amma bir ulus var ki büyük çoğunlukla İslamiyet’i içlerine […]

Yazının Devamı

IRKÇILIĞIN BİR İDEOLOJİYE DÖNÜŞMESİ

19. yy ın ortalarında Charles Darwin’in kaleme aldığı the Origin of Species (Türlerin Kökeni) adlı çalışmasında yaradılışı inkar ederek, doğa gözlemleri sonucunda biyolojik evrim sonucuna ulaşmış bunu da doğal ayıklanma (güçlü türlerin ayakta kalması) yoluyla açıklamıştır. Ancak bu açıklamayı ne kendisi nede onun çalışmasını bilimsel kabul edenler ispatlayabilmiştir. Risale-i Nur okuyanlar bu meseleyi çok net […]

Yazının Devamı