Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Lozan öncesi Irak Kürtlerinin Türkiye’yle birleşme çabaları

Lozan öncesi Irak Kürtlerinin Türkiye’yle birleşme çabaları

  “Türkiye’de “Osmanlı” kavramı bütünüyle ortadan kaldırılıp yerine “Türkçülük” ve “Turancılık” kavramları kullanılmaya başlandığı andan itibaren ben de etnik olarak Türk olmayan her Osmanl...

Mütareke yıllarında Kürd’çülük hareketleri

Mütareke yıllarında Kürd’çülük hareketleri

MÜTAREKE YILLARINDA KÜRD’ÇÜLÜK HAREKETLERİ 1900 yıllardan itibaren İstanbul’da Kürd cemiyetleri (Dernek) kuruldu ve gazeteler çıkmaya başladı. Bunlar Ocak- 1913 yılındaki Babıali darbesiyle yönetimi e...

Kürd Emirliklerinin tasfiyesi ve yol açtığı sorunlar

Kürd Emirliklerinin tasfiyesi ve yol açtığı sorunlar

Bedirxan Bey’in 1843 Nasturi Harekâtı Bâbıâli tarafından yersiz ve zamansız bir harekât olarak değerlendirilmiş. 1843 hadisesi, Batılı devletlerin meseleye müdahil olmalarına yol açarak Babıâli üzerin...

Tanzimat sonrası Kürd Emirlerinin durumu

Tanzimat sonrası Kürd Emirlerinin durumu

Tanzimat Fermanı ile birlikte işler değişmeye başladı; 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak ilan edilen Ferman, “Tanzimat Fermanı” olarak adlandırılmış; bu...

Osmanlı, Kürt ittifakı ve iltihak

Osmanlı, Kürt ittifakı ve iltihak

Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasıyla İdris-i Bitlisi Osmanlı siyasetinde çok etkin oldu. O ve Sultanın ortak bir idealleri vardı, “İttihadı İslam”. İttihad’ın gerçekleşmesi için önce Safevilerin dur...

Kürdler kimdir?

Kürdler kimdir?

KÜRDLER KİMDİR? İSLAM TARİHİNDE YERLERİ NEDİR? Önce biraz geriye gidelim ve Kürd tarihinden kısaca bahsedelim. M.Ö 601- 550 yılları arasında MED kralı II. Erdeşir’in Başkenti Ektaban sarayında tabip o...