Kategori: Mehmet Nuri Turan

Vehhabilik -3

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhabilik Hareketinin doğuşu: Necd bölgesi, sosyal durumu ve coğrafi konumu nedeniyle büyük müslüman devletlerin tarihinde önemli ve etkili bir yere sahip olamamıştır. Sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Memlüklüler Osmanlılar bu bölgeyi sanki bölgeyi bedevi kabilelere terketmiş gibidirler. Bu devletlerin tarih haritalarında Necd ülkesi, çoğu kere snırlara dahil edilmeyen beyaz bir zeminde gösterilir. Beyaz […]

Yazının Devamı

Kürdistan -7

  Qazi Muhammedin Yargılanması ve Mahkeme Tutanakları; General Barzani’nin tüm ısrarlarına rağmen Mahabad’ı terketmeyen Qazî Muhammed ve hükümet üyeleri tutuklanarak yargılanırlar. Dört gün süren mahkemede Qazî Muhammed dört saatlik uzun bir konuşma yapar ancak mahkeme görevlileri bu konuşmayı birkaç satırla tutanaklara geçirirler. Tutanaktan bazı bölümler: ” Mahkemede Qazî Muhammed İran devletininin siyasetine ve işleyiş biçimine […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -2

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Hadaret, (Kentlilik) ; İslam, bu toplumları tarım, ticaret ve şehir hayatına yöneltmiştir. Kuran ve Hadis’lerde şehir hayatı bedavetten üstün tutulmakta, teşvik edilmektedir. Hadaret kavramı burada karşımıza çıkar. Artık zihni değerler önem kazanmaktadır. Avcılık-çobanlık-yağmacılık gerilerde kalmakta, tarım ve ticaret gelişmektedir, şehirler teşekkül etmekte ve büyümektedir. Buna bağlı olarak da ‘’devlet’’ müesseseleşmekte, sosyal […]

Yazının Devamı

Kürdistan -6

  Mahabat Kürd Cumhuriyeti Serüveni;   3 Mayıs 1946’da Mahabad Cumhuriyeti ve Azerbaycan Hükümeti arasında ‘Kürdistan-Azerbaycan Dostluk anlaşması’ imzalandı.   Kürtçe eğitim dili oldu ve ilköğretim zorunlu hale getirildi. Yetişkinler için akşam kursları kuruldu. Kadınların toplumsal yaşama katılımı arttırılarak sosyal kurumlarda görev almaları sağlandı. Yüzbaşı Kak Selaheddin gibi Sovyet subaylar Kürt güçlerinin düzenli bir ordu kurmaları […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -1

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhabiliğin Kökeni; Bu dosyamızda, İslam dünyasını 18. Yüzyıldan itibaren hem fikri hem askeri anlamda meşgul eden Vehhabiliği 21 makale olarak ele almaya çalışacağız. Sayy-u gayret bizden, tefvik Allah’tan. Bugünkü Suudi Arabistanı anlamak için geriye doğru bir seyehate çıkmak ve İslamın ilk dönemlerindeki irtidat hadiselerini ve hemen arkasından Haricilik vakasını ele almak […]

Yazının Devamı

Kürdistan -5

  Mahabat Kürd Cumhuriyeti’ne Giden Süreç; İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında Almanya’nın Sovyetler Birliği’ni işgale başlaması üzerine, 1941’de İngiltere ve Sovyetler askeri müttefikler haline gelmişti. 1925’ten bu yana İran tahtında oturan Rıza Şah, tüm bu gelişmeler karşısında ülkesinin tarafsızlığını korumaya çalıştı. Ancak İngiltere, İran’ın petrol kaynaklarının Almanların eline geçebileceğinden endişe ediyordu. Rıza Şah’ın Almanlara politik meyli […]

Yazının Devamı