Kategori: Mehmet Nuri Turan

Azerbeycan -2

Nurdanhaber – Mehmet Nuri TURAN GÜNEY AZERBEYCAN VEYA İRAN AZERBEYCANI-2; Birinci Bağımsızlık Hareketi; Tahran’da kanlı çatışmalar devam ederken, Tebriz’de bulunan meşrutiyetçiler ayaklanırlar. Başlarında Karadağlı Settar Han ile Tebrizli Bağır Han vardır. Bu iki Türk beyi Tebriz’deki Türk beyi Rahim Han yönetimindeki Şah ve Rus birliklerine karşı savaşarak 15 bin kişilik bir orduyla 40 bin kişilik […]

Yazının Devamı

Azerbeycan -1

Nurdanhaber – Mehmet Nuri TURAN GÜNEY AZERBEYCAN VEYA İRAN AZERBEYCANI-1 1828 Türkmençay Antlaşması, ve Azerbaycan’ın İkiye Bölünmesi; Yirminci yüzyılda birçok önemli olay oldu dünya iki büyük savaştan sonra yeniden paylaşıldı. Bu olaylardan ikiside İranda gerçekleşti. 1941 yılında İngiltere ve Sovyetler Birliğinin, İranı işgali neticesinde 1945-1946 yıllarında İranda iki devlet ilan edildi Azerbeycan Halk Cumhuriyeti ve […]

Yazının Devamı

Yassı Ada Mahkemesi Kararları

Belge Özeti :   Görevi Kötüye Kullanma Davası: Ahmet Hamdi Sancar’ın evinde bulunan Saidi Nursi’ye ait mektup. Yer Bilgisi   :   325 – 1006 – 11 Dosya Ek   :   963/102 Belge Tarihi :   00.00.1960-00.00.1961 Kurum :   10-9-0-0 / YASSI ADA MAHKEMESİ KARARLARI Dili       :   Türkçe   27 Mayıs darbesinden sonra Demokrat Parti Milletvekili ve Tahkikat Komisyonu başkanı Ahmet […]

Yazının Devamı

Şah İsmail -5

ÇALDIRAN SAVAŞININ SONUÇLARI Sultan Selim’in, Şah İsmail’i tahrik ederek karşısına çıkmaya zorlaması, Şah’ın Şii mezhebini baskı ve şiddetle yaymaktan vazgeçmesinde de etkili oldu. Çaldıran yenilgisinden sonra siyahlara bürünen Şah İsmail, ordunun sancağını bile siyaha dönüştürüp üzerine beyaz bir hatla “El-Kısas” yazdırdı. O sene doğan oğluna dahi Elkas adını verdi. Çaldıran mağlûbiyeti Şah İsmâil’in yenilmezliği inancına büyük darbe […]

Yazının Devamı

Şah İsmail -4

ŞAH İSMAİL’İN ESİR KARISI Bu konuda en güzel çalışmayı tarihçi Vedat TURGUT yapmış, bende konu hakkındaki makalesini özetleyeceğim ve kendi araştırmalarımla birlikte sunacağım. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında cereyan eden Çaldıran Savaşı’nın önemli tartışma konularından birisi de Şah İsmail’in eşi ya da eşlerinin Osmanlılara esir düşüp düşmediğidir. Şah İsmail’in hepsi hamile olan üç […]

Yazının Devamı

Şah İsmail -3

ÇALDIRAN SAVAŞI İran’da meydana gelen ihtilâller esnasında Osmanlı Devleti’nin sessiz kalması Şah İsmâil’in daha rahat hareket etmesine imkân sağlamıştı. Bununla birlikte Osmanlılar’ın, Anadolu’da bulunan kızılbaş Türkmenler’in Şah İsmâil’in hizmetine girmek için İran’a göç etmelerini engellemeye çalışması ve elebaşlarını yakalayarak cezalandırması Şah İsmâil’i rahatsız etmekteydi. Bu sebeple kendisine düşmanlık besleyen hükümdarların âkıbeti hususunda bir uyarı ve […]

Yazının Devamı