Kategori: Mehmet Nuri Turan

Vehhabilik -9

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Yeni Bir Devlete Doğru; Emir Abdulaziz İbn Suud, Suudilerin anayurtları sayılan toprakları o sıradaki tek düşmanları olan Reşid Oğulları’ndan geri almak hedefine yönelik askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdı.1902 ve 1903 yıllarında Riyad’ın güneyinde kalan Eflac ve Harc mıntıkaları,1904’te de kuzeydeki Sedir ve Vesm mıntıkaları Suudilerin denetimine geçti. Yine aynı yıl, Kasim bölgesinin iki […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -8

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Üçüncü Suud Devleti; Suudi Arabistan Krallığı Suud ailesinin Necd’e tekrar dönüşü 1902 yılında gerçekleşti. Suudilerin üçüncü devletlerinin yani bugünkü Suudi Arabistan’ın kurucusu olan Abdülaziz b. Abdurrahman (1880-1953), 55 ömrünün ilk yıllarını babası Abdurrahman ile beraber sürgünde geçirmişti. Fasılalı da olsa yaklaşık yüzelli yıldır Necd’i ellerinde tutan Suudilerin içinde bulundukları son durum, […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -7

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan İkinci Suud Devleti: Abdullah b. Suud’un büyük amcazadelerinden olan Türki b. Abdullah b. Muhammed b. Suud, Diriye’nin düşmesinden sağ kurtulmuştu Türki, Necd’in Suud ailesi adına tekrar kontrolü için 1820’den itibaren çalışmalara başladı. 1822’de Riyad’ı ele geçirerek bu şehri faaliyetlerinin merkezi haline getirdi. Osmanlılar yanında İngilizlerin bölgeye olan ilgisi de gittikçe artmaktaydı. […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -6

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Birinci Suud Devleti; Muhammed Bin Abdülvehhab Uyeyne’den çıkartılınca Diriye’ye gitmiş ve bir aşiret lideri konumundaki Muhammed b. Suud’un himayesi altına girmişti. Bu iki insan arasında 1744 ylında siyasi bir sözleşme gerçekleşti. İslami prensipleri esas alan bir devleti ikame etmek, bu devletin gücünü kullanmak suretiyle Arabistan’daki “müşrik” ve “bid’atçı” unsurları ortadan kaldırmak, […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -5

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhebiliğin İtikadi yönü-2 Dinde önceleri yok iken sonradan çıkarılan inanç ve pratikleri ifade eden bid’at, Vehhabi inancındaki temel kavramlardan bir tanesidir. Çoğu kere tevhit ile irtibat kurularak açıklanan bid’at, kişinin muvahhid veya müşrik olmasının en önemli ayraçlarından birisi olarak, değerlendirilmiştir. Kur’an ve sünnette bulunmayan her şey bid’attir. Şirke kapı aralayan türbelerin […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -4

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhebiliğin İtikadi yönü-1; Muhammed Bin Abdülvehhabı kendi zamanında etkin bir güç haline getiren başlıca neden şüphesizki onun orjinal gibi duran fakat gerçekte yüzlerce yıldır tartışılan ve itibar görmeyen görüşleridir. Başta kendi ülkesi olan Necd’de olmak üzere seyahat ettiği yerlerde rastladığı yanlış fikirler ve sakıncalı dini uygulamalar, onun dini davetinin gerekçelerini oluşturmuşlardır. […]

Yazının Devamı