Nurdan Haber

Azerbeycan -1

Azerbeycan -1

Nurdanhaber – Mehmet Nuri TURAN GÜNEY AZERBEYCAN VEYA İRAN AZERBEYCANI-1 1828 Türkmençay Antlaşması, ve Azerbaycan’ın İkiye Bölünmesi; Yirminci yüzyılda birçok önemli olay oldu dünya iki büyük s...

Yassı Ada Mahkemesi Kararları

Yassı Ada Mahkemesi Kararları

Belge Özeti :   Görevi Kötüye Kullanma Davası: Ahmet Hamdi Sancar’ın evinde bulunan Saidi Nursi’ye ait mektup. Yer Bilgisi   :   325 – 1006 – 11 Dosya Ek   :   963/102 Belge Ta...

Şah İsmail -5

Şah İsmail -5

ÇALDIRAN SAVAŞININ SONUÇLARI Sultan Selim’in, Şah İsmail’i tahrik ederek karşısına çıkmaya zorlaması, Şah’ın Şii mezhebini baskı ve şiddetle yaymaktan vazgeçmesinde de etkili oldu. Çaldıran yenilgisin...

Şah İsmail -4

Şah İsmail -4

ŞAH İSMAİL’İN ESİR KARISI Bu konuda en güzel çalışmayı tarihçi Vedat TURGUT yapmış, bende konu hakkındaki makalesini özetleyeceğim ve kendi araştırmalarımla birlikte sunacağım. Yavuz Sultan Selim ile ...

Şah İsmail -3

Şah İsmail -3

ÇALDIRAN SAVAŞI İran’da meydana gelen ihtilâller esnasında Osmanlı Devleti’nin sessiz kalması Şah İsmâil’in daha rahat hareket etmesine imkân sağlamıştı. Bununla birlikte Osmanlılar’ın, Anadolu’da bul...

Şah İsmail -2

Şah İsmail -2

İSMAİL’İN ŞAH OLMASI; Safevilerin isim atası Şeyh Safiüddin’in dördüncü kuşaktan halefi Şeyh Cüneyd (İsmâil,in dedesi), amcası Şeyh Cafer’le Safevi tarikatının postnişinliği için mücadeleye girmiş. An...