Kategori: Ömer Özcan

ABDULLAH YEĞİN AĞABEY’DEN DERSANE ÂDABI İLE ALÂKALI TAVSİYELER

ABDULLAH YEĞİN AĞABEY’DEN DERSANE ÂDABI İLE ALÂKALI TAVSİYELER Haddim olmayarak kardeşlerim dinlerse onlardan ricalarım var. Dersanelerde duran kardeşlerime rica ve istirhamımı, dikkat edilecek hususları bildiğim kadar yazacağım… 1.​ Risale-i Nur’a talebe olan ondaki hakikatleri öğrenir. Ve elinden gelse tatbike çalışır. Birinci derecede onun alâkadar olduğu îmana kuvvet veren hakikatlerdir. 2.​ Kendini beğendirmeğe, insanlar içinde nüfuz sahibi olmağa […]

Yazının Devamı

Ali Ulvi Kurucu: O gencin mektubu gönlümü yaktı

Nurdanhaber-Ömer Özcan ATIF URAL Atıf Ural 1933 Kars doğumludur… 1966 senesinde 33 yaşında iken vefat etmiştir… Merhum Atıf Ural, Hz. Üstad’ın talimatıyla, Risale-i Nur eserlerinin, 1956 senesinden itibaren, matbaalarda yeni harflerle Ankara’da ilk defa basımını yapan ağabeyimizdir… 33 senelik kısa ömrüne çok büyük, çok şerefli tarihi hizmetleri sığdıran efsanevî bir kahramandır o… Hatıraların tamamı okunup […]

Yazının Devamı

Bediüzzaman’ın yanında 15 dakika kaldı hayatı değişti.

Nurdanhaber-özel haber Hüsnü Bayram Ağabey anlatıyor: Bir gün de Is­par­ta’da­yız. Ker­li fer­li bir adam gel­di, ka­pı­da bek­li­yor… Bü­yük bir şap­ka­sı var… Biz bun­dan şüp­he­len­dik ama ada­mı bir tür­lü ge­ri çe­vi­re­me­dik. İl­lâ, ‘Ben gi­re­ce­ğim. Üs­tad’a söy­le­mi­yor­su­nuz, söy­le­yin; be­ni alır’ di­yor bir tür­lü git­mek is­temi­yor­du. Ney­se Üs­tad: ‘Gel­sin’ de­di. Biz de hay­ret et­tik. Biz ada­mın şek­lin­den şüp­he­len­miş­tik, […]

Yazının Devamı

Zeki bir kişiymiş Nurcu Said..!

Ömer Özcan-Nurdanhaber Said Nursi’nin Nur Risalelerini merak edip birkaçını okuyan edebiyatçı hikâye ve roman yazarı, gazeteci Oktay Akbal, olanca muhalefetine rağmen eserlerin sürükleyiciliğine dikkatleri çekip, ister istemez takdir etmekten geri duramıyor. Cumhuriyet Gazetesinde,  kendi köşesinde, 1973 yılında Erzurum’da Nur Talebelerine yapılan bir baskın sebebiyle yazdığı uzun fakat boş, mesnetsiz, hakaretamiz makalesinin sonunda şöyle diyor Oktay […]

Yazının Devamı