Kategori: Prof. Dr. Sıtkı Göksu

Yunus kıssası ve kıssadan hisse

  Hazret-i Yunus Aleyhisselamın meşhur kıssasının özeti: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyettedir. “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” Enbiya Suresi, 21:87.” Münacatı, ona hemen, derhal kurtuluş aracı olmuştur. Hazreti Yunus […]

Yazının Devamı

Doğru yol – Eğri yol

Doğru yol-Eğri yol Bazı dualar günde en az kırk defa tekrarlanmaktadır. Bunlardan birisi de Fatiha suresinde geçen “Bizi doğru yola ilet.” Fatiha Suresi: 1:6. duasıdır. Fatiha Suresinin günde beş vakit namazda okunduğu, bu beş vakit namazın toplam kırk rekat olduğu, her rekatta mutlaka Fatiha okunduğu düşünülürse namazlarda günde en az kırk defa “Bizi doğru yola […]

Yazının Devamı

Kıssadan Hisse

  Anlatılan hikayeler, fıkralar, kıssalar hisse içindir. Yani ondan ders almak içindir. Daha önce yaşanmış ibretlik hikayelere kıssa denir. Bunlardan en önemlileri peygamber kıssalarıdır. Bu kıssaların bir kısmı Kur’an’da geçer. Kur’an’da bizim ve kıyamete kadar gelen insanların ders alması için bu hikmetli dersler-kıssalar anlatılmıştır. Bu kıssalarda önemli esaslar bildirilir. Geri kalan kısmı akla havale edilir. […]

Yazının Devamı

Kemiyet keyfiyet farkı

Kemiyet, “miktar, sayı , nicelik.” demektir. Keyfiyet ise, “kalite, nitelik, kıymetçe çokluk” manasına gelir. Bir tek çiçekteki hayat şerefini, milyarlarca taşta bulamayız. Aynı şekilde, bir böcekteki hayat, bütün bitkiler âlemini fazlasıyla tartar. Buradaki “hayat” keyfiyettir. Bunun gibi bir müminin şerefi dünyalar dolusu şirk koşanla, inanmayanla yahut ateistle kıyas edilemez. İkinci misalimizde “iman” bir keyfiyettir. İman, insanı […]

Yazının Devamı

Gaziantep’te Dini Hayat

  Gazikültür A.Ş. kitaplığımıza önemli bir kitap daha kazandırdı. ‘Gaziantep’te Dini Hayat’ isimli bu kitap 2017 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarının 11.si olarak basıldı. Kitap için “Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dinî Hayat” isimli sempozyumun bildirileri esas alındı. Sempozyum 14-15 Ekim 2016 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmişti. Sempozyum, Türkiye’nin çok sayıda üniversitesinden akademisyenlerin […]

Yazının Devamı

İnsan ve Görevleri

İnsan nedir? Görevleri nelerdir? İnsanın yaratılışının gereği vazifesi kulluktur. Bu konuda insan ve diğer hayvanlardaki farklılıklar bize ışık tutar. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa, parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun, mesela, tatlılığına dikkat edilirse, yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Bunun gibi, insanın da kabiliyetine bakılırsa, yaratılıştan gelen görevinin kulluk olduğu anlaşılır. Ruhani […]

Yazının Devamı