Kategori: Yüksel Uca

Suizan

Suizan; kötü düşünce, şüphe, tereddüt, vehim ve hayal gibi manalara gelir.     Başka bir ifadeyle;  insanlar hakkında kötü düşünmek, fiil ve davranışlarını kötüye yormak, ihtimal ile hüküm vermektir.     Suizannın zıddı ise hüsnü zandır. Hüsün; güzellik, iyilik, hoşluk, olgunluk, mükemmellik demektir.  Hüsnü zan ise, bir kimse veya olay hakkında güzel düşünme, iyiye yormadır.     Hüsnü […]

Yazının Devamı

Gurur

Nurdanhaber – Yüksel UCA İNSANI ALÇALTAN EN KÖTÜ HASLET: GURUR     Gurur; insanın kendi ilmini kâfi görmesi, ibadetlerine, hayır ve hasenatına güvenmesidir. Gurur ve kibir; insanın servet, makam, ilim, soy, güzellik ve kuvvet gibi meziyetlerinden dolayı kendini başkasından üstün görme hastalığıdır. Çoğu kimse söze; ‘Ben’ diye başlar ve konuşmasını; “Şunu yaptım, bunu ettim” diye sürdürür. […]

Yazının Devamı

Kim Olduğunun Farkında mısın?

Nurdanhaber – Yüksel UCA “Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen   Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen” İnsan Cenab-ı Hakk’ın en büyük eseri, en mükemmel nakşı, kâinatın özü ve dünyanın süsüdür. Saray padişahla şereflendiği gibi, dünya da insan ile şereflenmiş, ebedi olan cennet de onun için yaratılmıştır. Cenab-ı Hak, insanı mahlûkatın en şereflisi, “kâinat […]

Yazının Devamı

Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan  ve Teravih Namazı       

       Oruç,  Müslümanları her türlü çirkin işlerden ve günahlardan muhafaza eden bir kalkandır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara Suresi, 2/183)      Ramazan ayında bütün İslam âlemi feyiz ve bereketlere nail olur,  müminlerin günahları affedilir ve manevi olarak […]

Yazının Devamı

Şefkat, Merhamet ve Berat

Nurdanhaber –  Yüksel UCA Şefkat;  acıma ve ikramda bulunma hissidir. Merhamet ise; hiç bir menfaat ve karşılık beklemeden yapılan yardım, ikram ve fedakârlıktır. Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin kullarına olan şefkat ve merhameti sınırsızdır. Zira “O’nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır.” (Araf Suresi, 7/156) Bir günahı bin yazmak adalet iken, Aziz, Kerim, Rahim, Rahman, Hannan, […]

Yazının Devamı

Fahr-i Kainat Efendimiz

Yüce Rabbimizin yarattığı en mükemmel ve ilk mahlûk Habib-i Edip Efendimizin (sav.) nurudur. “Allah’ın ilk yarattığı mahlûk benim nurumdur.” (Aclûnî, Keşfü’l Hafâ,) hadisi de bu hakikati ifade etmektedir. Halık-ı Zülcelâl Hazretleri bütün mevcudatı Habib-i Edip Efendimizin hürmetine yaratmıştır. Varlık hamurunun mayası olan muhabbet O’nun nuru ile yoğrulmuş ve hilkat ağacı O’nun (sav.) sayesinde var edilmiştir.     […]

Yazının Devamı