Kategori: Yüksel Uca

KURBAN

Zaruri ihtiyaçlarını temin ettikten sonra, elinde 85 gram altın veya 595 gram gümüş yahut bunların değerinde para ve mal bulunan kimsenin kurban kesmesi vaciptir. Bir ailede hem kadının hem de erkeğin bu miktarda malı varsa, ikisinin de kurban kesmesi gerekir. Kurban Bayramı günlerinde ihtiyaçları karşılayacağı miktar dışında eline nisap miktarı kadar para veya mal geçen […]

Yazının Devamı

“Rahmetim Gazabımı Geçti.” (Kudsi Hadis)

“RAHMETİM GAZABIMI GEÇTİ.”(HADİS-İ KUDSİ) Yüce Rabbimizin rahmeti gazabını geçtiği için, bütün âlemleri ve kâinatın en son ve en mükemmel meyvesi olan insanı yarattı. Böylece mahlûkatı yokluk karanlığında bırakmadı, varlık âlemine çıkardı. Rabbimizin rahmeti gazabını geçtiği için, O’nun Rahman, Rahim, Vedud, Kerim, Halim ve Gafur gibi cemali isimleri, Kahhar ve Cebbar gibi celali isimlerinden fazladır. Yüce […]

Yazının Devamı

Suizan

Suizan; kötü düşünce, şüphe, tereddüt, vehim ve hayal gibi manalara gelir.     Başka bir ifadeyle;  insanlar hakkında kötü düşünmek, fiil ve davranışlarını kötüye yormak, ihtimal ile hüküm vermektir.     Suizannın zıddı ise hüsnü zandır. Hüsün; güzellik, iyilik, hoşluk, olgunluk, mükemmellik demektir.  Hüsnü zan ise, bir kimse veya olay hakkında güzel düşünme, iyiye yormadır.     Hüsnü […]

Yazının Devamı

Gurur

Nurdanhaber – Yüksel UCA İNSANI ALÇALTAN EN KÖTÜ HASLET: GURUR     Gurur; insanın kendi ilmini kâfi görmesi, ibadetlerine, hayır ve hasenatına güvenmesidir. Gurur ve kibir; insanın servet, makam, ilim, soy, güzellik ve kuvvet gibi meziyetlerinden dolayı kendini başkasından üstün görme hastalığıdır. Çoğu kimse söze; ‘Ben’ diye başlar ve konuşmasını; “Şunu yaptım, bunu ettim” diye sürdürür. […]

Yazının Devamı

Kim Olduğunun Farkında mısın?

Nurdanhaber – Yüksel UCA “Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen   Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen” İnsan Cenab-ı Hakk’ın en büyük eseri, en mükemmel nakşı, kâinatın özü ve dünyanın süsüdür. Saray padişahla şereflendiği gibi, dünya da insan ile şereflenmiş, ebedi olan cennet de onun için yaratılmıştır. Cenab-ı Hak, insanı mahlûkatın en şereflisi, “kâinat […]

Yazının Devamı

Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan  ve Teravih Namazı       

       Oruç,  Müslümanları her türlü çirkin işlerden ve günahlardan muhafaza eden bir kalkandır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara Suresi, 2/183)      Ramazan ayında bütün İslam âlemi feyiz ve bereketlere nail olur,  müminlerin günahları affedilir ve manevi olarak […]

Yazının Devamı