Kategori: Prof. Dr. Yunus Çengel

Doğa Kanunları: Nedir. Ne Değildir? -2

‘Deizm, Teizm ve Ateizm Üçgeninde Varoluş’ Paneli Üsküdar Üniversitesi, İstanbul 20 Mart 2019 FİZİK (DOĞA) KANUNLARI: NEDİR, NE DEĞİLDİR Maddeyi Bir Arada Tutan Maddesiz Tutkal: Kuvvet Eğer evren sadece madde (veya enerji) olsaydı, büyük patlamadan (big bang) sonra irili ufaklı bir toz bulutu (veya bir radyasyon alanı) olarak kalacaktı. Atom gibi anlamlı yapıların oluşması, parçacıkların […]

Yazının Devamı

Doğa Kanunları: Nedir. Ne Değildir? -1

‘Deizm, Teizm ve Ateizm Üçgeninde Varoluş’ Paneli Üsküdar Üniversitesi, İstanbul 20 Mart 2019 FİZİK (DOĞA) KANUNLARI: NEDİR, NE DEĞİLDİR Özet Deizm görüşüne göre ezeli olan Allah, bir saat ustasının saati yapıp kurduğu gibi, evreni yaratıp ilk hareketi vermiş ve sonra evreni kendi haline bırakmıştır. Evren, başta Newton’un kanunları olmak üzere tüm doğa kanunlarının öngördüğü şekilde, […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’da Genelleme ve İzafiyet-8

Geçmişe bakıldığı zaman teslimiyetçiliği ve akıldan istifayı ön plana çıkaran ve sorgulamayı adeta din dışı gören anlayışlar olmuştur. Hatta cehalet ve taassubun dindarlıkla özdeşleştirildiği zamanlar da yaşanmıştır. Günümüzde bile mutaassıplık çok yerde dindarlık ölçüsü olarak görülmektedir. Ama İslamiyet taassup değildir ve cehaletle bağdaşmaz. Keza, müsbet bilim dünyasında da çok defa ‘bilim’ kılıfı altında taassup ve […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’da Genelleme ve İzafiyet-7

İZAFİYET Dünyada herşeyin bir ömrü vardır – değişmez gibi görülen bazı doğruların bile. Her yeni çağ kendi değerler sepetiyle beraber gelir ve miadı dolmuş eski değerleri tedavülden kaldırır. Bir sahne gider, yeni senaryoların sergileneceği başka bir sahne gelir. Bunu görmemek ve hala eski değerlere takılı kalıp onlarla iş görmeye kalkmak çağ dışı kalmaktır ve bunun […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’da Genelleme ve İzafiyet-6

Bazı hadisler, iyi ve kötü işlerin sevap ve günah karşılıklarında uç durumları nazara vererek iyi amelleri teşvik eder ve kötülerden sakındırır. Zahiren mizana uygun düşmeyen bu tür hadislerden hüküm çıkarırken, ‘bu amelin karşılığı her seferinde budur’ determinist ve genellemeci yaklaşımı yerine ‘bu amelin karışılığının böyle olduğu durumlar da vardır ve mümkündür’ seçici yaklaşımı kullanılmalı ve […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’da Genelleme ve İzafiyet-5

Bediüzzaman müslümanlarda yaygın olarak görülen gayri-islami davranışlara da bu bakış açısıyla yaklaşır ve kafirlerde görülebilen sebat, itimat, ve hikmet kanunlarına uygunluk gibi güzel hasletlere dikkat çekerek, toptancı davranmanın mahzurlarını nazara verir. Hak üstün olduğu halde, neden kafirlerin müslümanlara galip olduğu sorusuna şu cevabı verir: “Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcip iken, haricen her dem vaki, sabit değildir. Öyle de, her kâfirin her vasfı […]

Yazının Devamı