Nurdan Haber

İhlâs dersi dikkatli okunmalı

İhlâs dersi dikkatli okunmalı
19 Ekim 2015 - 13:35

Nurdanhaber-Özel

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

Kur’ân hattı ile yazı öğrenmek elbette pek fâideli ve sevâblıdır. Fakat hâl-ı âlem mütedâvil hattı ve o hatla bu mübârek eserlerin yazılmasını zarûrî kılmakta ve bu zarûret gün geçtikçe artmaktadır. Hâssaten yüksek tahsîl gençliği buna muhtâctır.

Kardeşim müşkülât ne kadar çok olursa olsun ma’nevî hizmete devâm mecbûrîdir. Bu husus aslâ terk ve ihmâl edilmez. Ubûdiyyet bırakılmaz.

Îzâhını istediğiniz şey ihlâs risâlesinde açıklanmıştır. Dikkatle okumak anlamaya kâfî gelir. Başkaca îzâha ihtiyâc bırakmaz. Yalnız şu kadar deriz ki; Niyetler hâlis olacak, bir vücûd hâline gelinecek. Yani bu cemâatin a’zâsı ma’nevî bir vücûdun a’zâları hükmüne geçecek. Faal bir fabrikanın çeşitli çarkları, aletleri gibi olacaklar. Ma’lûmdur ki; bir fabrikanın çalışmasında tek bir alet eksik olsa veyâ tek bir çark ârızalansa o fabrika işlemez hâle gelir. Bunun gibi aynı gàye ve maksadla bir hizmet etrafında toplananlar sırr-ı ihlâsı elde ederlerse onlar bir tek şahs-ı ma’nevî hâline gelirler. Her fert o şahs-ı ma’nevîde bir a’zâ gibi olur. Berâber işler, berâber istiğfâr ederler, berâber ibâdet ederler, o sahs-ı ma’nevînin kazancı her ferdin defteri hasenesine tam olarak geçer.   

Bu kısım dersleri sık sık ve dikkatli mütalaa ederseniz, ma’nâları inkişâf ederler. Tecrübemiz böyledir.

İhlâsta bahsi geçen iki yoldan biri,  hizmete devâm edenler, diğeri şu veyâ bu bahâne ile ayrılanlara ki; onları bilmeyerek şerlere, fesadlara âlet olmak ihtimâli olan yoldur. Kur’ân hizmetkârlarının vazîfeleri; ihsân-ı İlâhi olarak omuzlarına konulan hizmete Rıza-i İlâhî esâsından ayrılmadan devâm etmek­tir. Bilhassa

اِنَّماَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ…  ve وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَتَفَرَّقوُا

Fermânlarına ittibâ’dır. İhlâs dersi dikkatli okunursa, hâdimlerin ma’nevî hizmetlerinin ehemmiyeti anlaşılır. Şimdilik bu kadar yeter.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )