Nurdan Haber

3. ULUSLARARASI RİSALE-İ NUR MÜTERCİMLER TOPLANTISI

3. ULUSLARARASI RİSALE-İ NUR MÜTERCİMLER TOPLANTISI
Dr. Mehmet Rıza Derindağ( mehmetriza@nurdanhaber.com )
09 Kasım 2015 - 10:45

Nurdanhaber-Özel

Bu sene 3.sü yapılan uluslararası Risale-i nur mütercimler toplantısı cumartesi günü saat 10.30 da İstanbul Küçük çamlıca da bulunan Aziz Mahmut Hüdai vakfına ait İLAM külliyesinde büyük bir katılımla başladı.

34 ülkeden mütercimlerin katıldığı toplantı HİZMET VAKFI ve RNK Neşriyat işbirliği ile uluslararası Risale-i nur  Mütercimler platformu adı altında bir oluşturulan bir heyet tarafından organize edilmektedir.

Toplantı ilam konferans salonunda saat 10.30 da Kur’anı kerim tilaveti ile başladı toplantının selamlama konuşmalarını işe Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,  İLAM yönetiminden Dr. Alican Tatlı ve İstanbul valisi Adına Vali yardımcısı Osman Ateş yaptılar. Daha sonra açılış konuşmasını yapan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vekil ve varisi Hüsnü Bayramoğlu, yaptığı beliğ ve mukni konuşmasında, Bediüzzamandan misaller ve vasiyetler getirerek, üstadın daha sağ iken tercümeye çok ehemmiyet verdiğini, 25 ülkeden gelen risale-i nur talebi üzerine Bediüzzamanın istanbula gelerek, istenen eserleri gönderdiğini hemde tercüme için çalışmalar yaptığını ifade ile “bu toplantının gayesi Nur risalelerinin daha iyi tercüme edilmesidir. En önemli gaye bu tercümelerin nasıl olması lazım geldiğidir.

 

 

Risalelerin en iyi şekilde tercüme edilmesi için bütün imkanların kullanılması lazım” diyerek konu nun hassasiyetine ve önemine dikkat çekti. Toplantının birinci oturumu Bediüzzamanın talebe ve varislerinden Abdullah Yeğin ağabeyin uhuvvet bahsinden yaptığı nefis ders ile hitam buldu. Öğleden sonra başlayan ikinci oturumda ise Risale-i Nur’un ilk mütercimi İhsan Kasım ağabeyin sunumu ile başladı ve dünyanın dört bir yanından gelen mütercimlerin soru larına cevap vermesi ile devam etti.

Pazar günü ise İngilizce ve arapça olarak 2 salona ayrılan katılımcılar toplam 7 oturum gerçekleştirdiler.

Bediüzzaman’ın talebelerinden Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu ve Said Özdemir ağabeylerin de katıldığı toplantılar çok kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından takib edildi. Samimi muhabbet ve kucaklaşmaların gerçekleştiği toplantı bugün Pazartesi saat 20,30 da sona erecektir.

Toplantıda yapılan sunumlar ve sunucuların bir kısmı şöyle idi

– İhsan Kasım SALİHİ “Tercüme Sürecinin Başlatılması ve Tercüme Yaparken Göz Önünde Bulundurulacak Ehemmiyetli Hususlar”

– Faruq Rasul YAHYA  “İyi Bir Tercüme Nasıl Yapılır”

– Münir TÜREN “Namazın Muayyen Beş Vakte Tahsisinin Hikmeti”

– Ali ÇETİNKAYA “Risale-i Nur Külliyatında Dua’nın Hangi Cihetleri Öne Çıkartılmıştır?”

-Muhammed SAYED “Ayet’ül Kübra’dan Seçilmiş Kısımlar”

-Osman YAPAR “Risale-i Nur Hizmetinin Bazı Mümtaz Hasiyetleri”

– Hasbi ŞEN “Tercümelerde Allah’ın İsimleri, Ayetler, Hadisler ve Arapça Terimlerin kullanılışı.”

– Dr. Colin TURNER “Tercüme mümkün müdür?”

– Istılahi Terimler (Risale-i Nur’da Geçen Kavram ve Terimler) Çalışması Sunumu

– Istılahi Terimler Çalışması Üzerine Tezekkürler

– Muhammed SAYED; Halil JADO; Hüseyin OSMAN “Tarihçe-i Hayatın Arapça’ya Tercümesindeki Tecrübelerimiz”

– İhsan Kasım SALİHİ “El-Hakku Ya’lu”

– Muhammed Rıza DERİNDAĞ “Hizmet Düsturları – İhlas, Uhuvvet, Tesanüd”

– İhsan Kasım SALİHİ “Bismillah Hakkında”

– Dr. Colin TURNER “Lem’alar mecmuasından “Birinci Lem’a”

– Samir El HAYEK “Risale-i Nur’un Tercümesindeki Hassasiyetler”

– İhsan Kasım SALİHİ “Tercümelerde Tashihat”

– Mütercimlerin Tercümeler Üzerine Müzakereleri

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )