Fetullah Gülen ve Bediüzzaman Said Nursi İlişkisi..! (2)

nurdanhaber | Haber Merkezi | |

NURCULUK VE FETOCULUK VEYA BEDİÜZZAMAN VE F.G

Bölüm -2

2- SIDK VE KİZB

Bediüzzamanın mesleğinin esası sıdktır. Doğruluktur, ihlastır, hileden, riyadan, gizlemekten, her türlü takiyyeden uzaktır. Üstadın dört büyük kumandanlara karşı en ağır şerait içinde hayatı pahasına da olsa tavrı, duruşu Tarihçe-i Hayatı’nda mevcuttur. Onların bir kere okunması

Bediüzzaman’ın nasıl bir karakter sahibi olduğunu onun o cesaretini, sıdkını, ciddiyetini anlamak için kâfidir. Bunun yanında idamla yargılandığı mahkemelerdeki müdafaatlarında onun nasıl bir karakter ve şahsiyet sahibi olduğunu aleme ilan etmektedir.

Onu takip eden hakiki Nurcularda sünnet-i seniyyenin ve şeriat-ı Muhammediyenin (sav) çizgisinden katiyen taviz vermeden Said Nursi’nin, Üstadlarının davasını bugüne kadar aynı usul ve istikamette devam ettirmişlerdir. O nur kahramanları da idam ile yargılandıkları mahkamelerde bile doğruyu söylemekten içtinab etmemişlerdir. Afyon Mahkemesindeki, diğer mahkemelerdeki ve mahkemeler silsilesinin devam ettiği ta 1980-90’lara kadar Nurcular, Nur talebelerinin dosyaları incelenebilir ve hakikat-ı hal olduğu gibi apaçık  görülür.

Üstadın ifadesi ile:

“……. Nur şakirdleri çekinmeyerek Kur’an hakikatlarına karşı alâkalarını ve uhrevî kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebi ile gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerini ve hakikat-ı hali olduğu gibi mahkeme-i âdilenize itiraf ediyorlar. Hile ile, dalkavukluk ile, yalanlarla kendilerini müdafaa etmeğe tenezzül etmiyorlar.”( Şualar s.540)

Zira Bediüzzaman hazretlerinin ve Nur talebelerinin mesleği sahabe mesleğidir. SIDKTIR, DOĞRULUKTUR. Çünkü, iman etmişler ki:   بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ  ayetin işaret ettiği gibi

” Zira kizb küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alâmetidir. Kizb kudret-i İlahiyeye bir iftiradır. Kizb hikmet-i Rabbaniyeye zıddır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrib eden kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvalini fesada veren kizbdir. Nev’-i beşeri kemalâttan geri bırakan kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ü rüsvay eden kizbdir. İşte bu sebeblerden dolayıdır ki; bütün cinayetler içinde tel’ine, tehdide tahsis edilen kizbdir.

Bu âyet, insanları bilhâssa Müslümanları dikkate davet eder.

………………….

Yol ikidir: Ya sükût etmektir. Çünki söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Veya sıdktır. Çünki İslâmiyet’in esası, sıdktır. İmanın hâssası, sıdktır. Bütün kemalâta îsal edici, sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâm’ın nizamı, sıdktır. Nev’-i beşeri kâ’be-i kemalâta îsal eden, sıdktır. Ashab-ı Kiram’ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü Vesselâm’ı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır. (İşârât-ül İ’caz s.82)

Münazarattan:

S- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?

C- Doğruluk.

S- Daha?

C- Yalan söylememek.

S- Sonra?

C- Sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüd.

*: Madem muhatablar içine Nurcular girdiler. Sıdk kelimesine ihlas, sadakat, sebat, tesanüd gibi kelimeler ilâve olur.

S- Yalnız?

C- Evet!

S- Neden?

C- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki; hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır. “(Münazarat s.64)

Hülasa: sıdk ve istikamet üzere hareket eden  Bediüzzaman hazretleri ve Nur talebelerini, yalancı, aldatıcı, sahtekar ve takiyyeciliği ile meşhur olan Fetöcu denilen vatan ve din düşmanlarından ayırmayan, iltibas eden veya kasten ayırmak istemeyenlere binler nefrin ve nefretler olsun. Teessüfler!

Sonraki Bölüm: 3- VATANINA EMİN OLMAK VEYA HAİN-İ VATAN…


Etiketler:
Kategoriler: Abdullah Hulusi Yazarlarımız

Yorumlar (1 Yorum)

  • IV:Murat

    yakın zamana kadar nurcuların bir camiası hariç diğerleri hep zamana abone idiler ve fettoşla iç içe idiler.Gülen nurculuk yapmıyor denildiğinde o camiayı bin bir kötü evsafla vasıflandırıyordunuz.Bu gün ise kiminiz hürriyet okuyor kiminiz ise her gün HOMO diye yazan ve milleti kazığa oturtmakla tehdit eden akite abonesiniz.Nereye gittiğinizi neye hizmet ettiğnizi sanırım bilmiyorsunuz.Neyse herkes kendi nefsinden mesuldür.Allah her şeyi biliyor,görüyor.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?