Nurdan Haber

Kur’âna “Hurâfe”diyor!

Kur’âna “Hurâfe”diyor!
09 Nisan 2017 - 16:24

Murat bardakçı konuya açıklık getirdi.

Murat Bardakçı, Haber Türk’te sunduğu “Tarihin Arka Odası” programında, tarihle ilgili ilginç konulara temas ediyor. Programın daimi konuşmacıları olan Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Prof. Dr. Nurhan Atasoy da program içinde Bardakçı ile zaman zaman çatışan fikirler karşı ve destek görüşleri savunuyorlar. Konukları Prof. Dr. Vahdettin Engin ise bölümün konusu olan Saltanat ve hilafetin kaldırılmasını konuşurlarken Murat Bardakçı Atatürk’ün Kur’ân ve din hakkındaki görüşlerini ifade eden metinlerden bazı pasajları gündemine aldı. Tarihçi Murat Bardakçı, Atatürk’ün 15 Temmuz Meclis açılış konuşması ile Âfet hanımın kitabındaki Atatürk’ün kendi el yazısı metinleri okuyarak konuyu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Nurhan Atasoy Laikliktir gibi bu sözler onun inancını ifade etmez demeye gelecek itirazlar yapsa da Prof. Dr. Erhan Afyoncu da Tarihçi Murat Bardakçıyı destekledi. Programın konuğu Vahdettin Engin ise pasif muhalefetle yarım ağızla Nurhan Atasoy’un savunduğu görüşe yatkınlığını belirtti.

Kasdettiği kitaplar Kur’ân-ı Kerimdir”

Tarihçi Murat Bardakçı, sadeleştirilmiş Nutuk kitabında Atatürk’ün “gökten inen kitaplar, gökten indiği düşünülen, söylenilen kitaplar” ifadesi ile kasdettiği kitaplar, Kur’ân-ı Kerim’dir ve diğer kitaplardır belki de… dedi.

Bunu niye saklıyoruz Allah aşkına kıvırmayalım.. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, bakın bu Ataürk’ün ifadesi Halk Partisini de bağlar. O dönemde ama.. diyen Bardakçı görüşünü desteklemek için Nutuk’tan M.Kamal’in kendi ibarelerinden alıntı ile sözünü devam ettirdi.

Bunun kapsadığı prensipler – aslında yenileştirilmiş metin ama doğru gibi – “…yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamımızı, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, Doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”

Atatürk Kur’ân’a “Hurâfe” diyor!

Bunun tam bir materyalizm olduğunu söyleyen Murat Bardakçı, ”gökten indiği sanılan kitaplar” ifadesi ile Atatürk’ün Kur’ân’a “hurafe” dediğini ifade etti. “Bu Lâiklik mi?” diye soran Bardakçı, itiraz eden oturum katılımcılarının “Kur’ânı değil zannedenleri hedeflediği” itirazına, “Nasıl demiyor! Elbette Kur’ân için diyor” şeklinde cevap verdi. “Hocam materyalist bir konuşmadır o..” O metnin aynı mealinde afet hanımın çıkardığı kitapta birkaç metin daha vardır, hem de çok ağır bir metindir.” Bunları saklamanın.. Yahu 70-80 sene geçmiş daha neyi saklıyoruz.” Dedi.

Bardakçı:

“Bazıları su-i istimal edecek, çarpıtacak diye “yok öyle demek istemiyor!” gibi bahanelerle “bu beyaz değil renklerin tayfları karıştığından beyaz görünür, aslında eflatundur” gibi saçma bir şeye getirmeye gerek yok, bilimsellikten uzaklaşmayalım. Bunlar dine reddiyedir. Bunları açık açık söylemek lazım” dedi.

Atatürk’e göre ilk emir “Oku” Safsatadır.

Bardakçı yine görüşüne destek olarak M.Kamal’in Türk Tarih Kurumuna yazdığı mektuptan aşağıdaki metni okudu:

İkra’ bismi rabbi safsatasını esas tutmuş olan Araplar, uygar dünyada bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyetle hareket edenler İslam’dan önceki evrensel Türk uygarlığın bütün belgelerini imha etmekte bir engel görmediler. ”

Atatürkün bunları ne için yazdığını soran bardakçı yine kendisi cevaplıyor “Türk Tarih kurumuna yazıyor.” (Atatürk), İslam tarihinin bu doğrultuda belgelere dayanılarak açılanmasını lüzumlu görüyor Be kardeşim Atatürk, (İslam için) “beyni sulanmış hafızların dini” diyor, bunu niye saklıyoruz hala..

Bunlar ateist materyalist metinlerdir

15 Temmuzda meclis açılış konuşması ile Afet hanımın el yazısı ile yayınladığı metinler Ateist metinlerdir. Konuşmacı Hanımın “Ataürk’ü inanmayan bir adam konumuna sokmak günahtır” diye itirazına ise Bardakçı “Hocam bir de radıyallahu anh deyin gitsin” diye hicivli bir cevap verdi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu: “Bu gerçeği saklama gayreti, Müslüman dindar bir milletin Atatürk’ten uzaklaşmasını engellemek maksadı taşır” deyince Bardakçı “o metinler reddiyedir dine, bunu açık açık söylemek lazım” dedi. “Hiç kıvırmayalım. Tarih profesörüsünüz yapmayın.. “ dedi.

Kraldan fazla kralcı olmayın

Bardakçı, Konuşmayı takip eden bir seyircini bu metinlerin okunmasına Atatürk düşmanlığı yakıştırmasına cevap verdi: “ Atatürk’ün kendi el yazısı ile yazdığı metinlerin okunmasının neresi Atatürk düşmanlığıdır, yapmayın, kraldan fazla kralcı olmayın açık açık yazmıştır. Ayıptır yaptığınız ayıptır, adamcağız (Atatürk) bilime dayalı rasyonel bir düşünce getirmeye çalışıyordu, siz bu metinleri okuma diyorsunuz” diyerek itiraz etti.