SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Kilise saldırıları: İhvan’ı bitirme tezgâhı…

Kilise saldırıları: İhvan’ı bitirme tezgâhı…
10 Nisan 2017 - 10:28

Mısır’da Tanta ve İskenderiye kentlerinde art arda kiliselere saldırılar düzenlendi. Çok sayıda masum öldü. Saldırıları kınıyorum.

Saldırıların zamanlaması dikkat çekici: Sisi, Trump’la görüşüyor Washington’da: Trump’un önünde el pençe divan durarak -tastamam bir kölemen gibi!- hem de…

Sisi’nin ABD ziyaretinden dönüşünden hemen sonra Mısır’da kiliseler bombalanıyor!

İhvan yetkililerinin İhvan’a karşı komplo olacağı uyarısına Sisi kulağını tıkıyor!

Bombalar patlıyor ve İhvan hedef tahtasına yatırılıyor…

Şu kesin: İhvan kıyımı başlayacak… Allah (cc) kardeşlerimize yardım etsin.

İSLÂM DÜNYASI İKİ ASIRDIR KÖLE!

Zokayı yuttuğumuz yer şurası: Batılılar, bütün dünyayı sömürgeleştirdiler. Bütün medeniyetlerin kökünü kazıdılar. Bütün dinleri fosilleştirdiler. İslâm dünyasını da köleleştirdiler ama İslâm’ı fosilleştiremediler.

O yüzden son çeyrek asırda bütün stratejilerini İslâm coğrafyasının omurgasına -Osmanlı coğrafyasına- yoğunlaştırdılar.

Batılıların amaçları, bütün diğer dinler gibi İslâm’ı da fosilleştirmek!

Batılıların bildikleri ama İslâm dünyasının entelektüellerinin henüz göremedikleri yakıcı gerçek şu: Eğer İslâm, diğer Doğu dinleri gibi fosilleştirilemez ve dize getirilemezse, İslâm’ın er ya da geç Müslüman toplumları ayağa kaldırmasının önüne aslâ geçilemez!

İslâm’ın Müslüman toplumları ayağa kaldırması, ancak ittihad-ı İslâm’la gerçeğe dönüşebilir.

İttihad-ı İslâm nasıl gerçeğe dönüştürülebilir peki?

İslâm dünyasının ülkelerinin teker teker bağımsızlıklarına kavuşmalarıyla; bu da, Batılı emperyalistlerin güdümündeki diktatörlüklerden kurtulabilmeleriyle mümkün olabilir öncelikle…

Özelde Arap dünyası, genelde İslâm dünyası hakkında cümle kuran insanların gözardı ettikleri yakıcı gerçek burada gizli işte: “İslâm dünyası” diye bir yer yok. Yalnızca Müslümanların yaşadıkları yerler var.

“İslâm dünyası”, İslâm’ın şekillendirdiği bir dünya değil zira. İşgal veya kontrol altında. Her bakımdan sömürgecilerin şekillendirdikleri bir dünya: Sömürgecilerin kontrol ve kumanda ettikleri uydular, diktatörlükler aracılığıyla çeki düzen verdikleribir dünya “İslâm dünyası”!

Oysa sanki İslâm dünyası bağımsızmış gibi konuşuyor, ileri-geri laflar ediyor televizyonlarda, şurda burda söz alan profesörler bile!

İHVAN ÇÖKERTİLİRSE, ARAP DÜNYASI BİR DAHA BELİNİ DOĞRULTAMAZ!

İhvan, herhangi bir hareket değil. Arap dünyasında sömürgecilere karşı direnişin kaynağı da, sömürgecilerin uydusu diktatörlüklere direnişin kaynağı da, dirilişin kaynağı da, İhvan Arap dünyasında.

Dahası, İhvan, Arap dünyasında Ehl-i Sünnet omurga’nın da kaynağı. İngilizlerin, Amerikalıların, Yahudilerin İhvan üzerinde bir asırdır operasyon üzerine operasyon yapmalarının en temel nedenlerinden biri, belki de birincisi bu.

İhvan, İngilizlerin kontrol edemedikleri bir hareket. İhvan’ın kontrol edilememesinin bir diğer pek bilinmeyen nedeni de lideri Hasan el-Benna’nın tasavvuf kökenli olması.

Vehhâbîlik ve oradan da neo-selefîlik gibi, teröre sürükleyemedikleri için de çıldırdıkları, o yüzden sürekli hedef tahtasına yatırdıkları bir omurga hareket.

Hem Ehl-i Sünnet hem de tasavvuf kökenli bir hareket, Arap dünyasında İslâm’ın sigortasıdır.

O yüzden eğer İhvan çökertilirse, bütün Arap dünyasında İslâm büyük darbe yer ve Arap dünyası bir daha belini doğrultamazkolay kolay.

FETÖ’nün, karargâh olarak Mısır’ı seçmesinin gerisinde yatan sâik de burada gizli işte: İhvan’ı çökertmek, İslâm’ı fosilleştirmek!

İşte bu nedenle, İngilizler, İhvan’ı cezalandırmak, sonrasında da çökertebilmek için terörize ediyor, teröre sürüklemek için her tür yolu deniyorlar.

Şundan kesinlikle eminim: Mısır Firavunu Sisi’nin ABD ziyaretinden sonra kiliseler bombalandı. Bu bir tezgâh! Ama bu tezgâhın gerisinde İngiliz aklı var.

Dünkü yazımda da söylemiştim: Trump, ABD’yi dünya ölçeğinde büyük çıkmaz sokaklara sürükleyen “Yahudi gücü”nü tasfiye etme savaşı veren “Anglo-Amerikan gücü”nü temsil ediyor. Amerika’yı kuran WASP’ı (Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan’ları) yani.

WASP’ın çekirdeğinde, Amerika’yı kuran İngilizler (İskoçlar ve İrlandalılar) olduğu gerçeğini unutmayalım burada.

İSLÂM’I TERÖRLE DİZE GETİRMEK İSTİYORLAR!

Küresel sistemde Yahudi gücü ile -beynini İngilizlerinoluşturduğu- Anglo-Amerikan gücü çatışıyor. Ama ikisinin de ortak düşmanı ne Çin, ne Rusya, ne Hindistan; yalnızca İslâm!

İslâm’ı bu iki güçten hangisi dize getirebilir, kontrol altına alarak Bizanslaştırabilirse, küresel sistemin geleceğini de o şekillendirecek…

O yüzden Yahudiler, Arap dünyasına yerleştirildi Osmanlı’nın tasfiyesinden sonra.

Kim tarafından? İngilizler tarafından!

Peki Yahudiler ne yaptılar? Saldırgan, paranoyakça tutumlarıyla İslâm dünyasının İslâm’la daha diri ilişki kurmalarına yol açtılar!

İşte İngilizler, son 5-6 yıldır, özellikle DEAŞ terör örgütünü icat ederek dizginleri ellerine aldılar. Yahudiler gibi doğrudan Müslümanlara saldırmıyorlar, terör örgütleri üzerinden İslâm dünyasını cehenneme çeviriyorlar.

Böylelikle İngilizler bir taşla iki kuş birden vurmuş oluyorlar:

Birincisi, Müslümanları birbirlerine kırdırıyorlar…

İkincisi ve uzun vadede daha da ürperticisi, İslâm’ı terörle özdeşleştiriyorlar ve İslâm’a karşı İslâm savaşı stratejistle hem dünyayı İslâm’dan nefret ettiriyorlar hem İslâm dünyasındaki halkları İslâm’dan uzaklaştıracak, protestanlaştıracak, sekülerleştirecek bir yola başvurarak İslâm’ın kimyasını bozmaya, fosilleştirmeye çalışıyorlar…

İşte Mısır’daki kiliselere saldırı, böylesi bir tezgâhın ürünü. İhvan’ı terörize ederek, tıpkı neo-selefî oluşumlar gibi teröre sürükleyip ölümcül darbeyi vurmak istiyorlar ihvan’a.

İhvan’ın bitirilmesi demektir bu. İhvan’ın bitirilmesi ise, Ehl-iSünnet omurganın çökertilmesi ve Arap dünyasının bir dahabelini doğrulatmayacak kadar büyük bir darbe yemesi.

Allah (cc) İhvan’a yardım etsin, kardeşlerimize sabır versin.