Nurdan Haber

Avrupa ülkelerinin azınlık karşıtlığı

Avrupa ülkelerinin azınlık karşıtlığı
16 Kasım 2015 - 15:26

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Bu anketin yapıldığı 7 Avrupa Birliği ülkesindeki birçok insan kendi ülkesindeki azınlık grupları hakkında olumsuz görüşlerini ifade ediyor. Özellikle ankette Müslümanlara karşı değerlendirmeler olumsuz. Ancak bu olumsuz değerlendirmeler Müslümanlar gibi ‘çingeneler’ olarak bilinen Romanlar için de geçerli. Yahudilere karşıysa olumsuz yargılar bu iki gruba göre daha az. Ancak yine de, Yahudilerle ilgili olumsuz görüşler de beyan ediliyor. Mesela Yunanistan’da kamuoyunun yarısı Yahudilerle ilgili olumsuz görüşe sahip. Bu üç grup hakkında olumsuz fikir ve duygular siyasi yelpazenin sağında bulunan gruplar tarafında daha yaygın.

 

ROMANLARLA İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞLER

ÜLKELER

Olumsuz

Olumlu

İTALYA

85

10

 FRANSA

 66

 33

 YUNANİSTAN

 53

 45

 İNGİLTERE

 50

 38

 POLONYA

 49

37 

 ALMANYA

 42

 44

 İSPANYA

 41

 56

 

İtalya ve Fransa son yıllarda Roman topluluklara karşı yönelik politikalarla ilgili ciddi tartışmaların yaşandığı ülkeler. Özellikle bu iki ülkede Romanlara karşı ciddi bir olumsuz görüş hakim. İtalyanların yüzde 85’i ve Fransızların yüzde 66’sı bu olumsuz görüşü ifade ediyor. Yunanistan, İngiltere ve Polonya’da halkın nerdeyse yarısı olumsuz yargılara sahip. Almanya ve İspanya’da bu oran yüzde 40’larda. 1991 yılından bu yana Almanya’daki Romanlara karşı olumsuz duygular yüzde 60’tan yüzde 40’a düşmüştü. İspanya’daysa aynı dönemde yüzde 50’den yüzde 41’e düşüş gözlemlendi.

Romanlara karşı mevcut tutumun ideolojiyle ciddi bir ilişkisi var. Mesela sol kesimde bu görüşler bu kadar yaygın değil. Ama siyasi yelpazenin sağ tarafındaki insanlar daha olumsuz bakıyor.

Mesela Fransa solundaki katılımcıların yarısından fazlası – yaklaşık yüzde 54’ü – çingenelerle ilgili olumsuz görüş beyan ediyor. Ancak bu Fransız sağında yüzde 76’lara kadar çıkabilmektedir. Benzer bir şekilde Almanya’da sol merkezdeki katılımcıların yüzde 31’i olumsuz görüşlere sahipken, bu Almanya sağında yüzde 51’lere kadar çıkabilmektedir. Ve yine olumsuz görüşlere dair çift haneli rakamlar, Yunanistan İngiltere ve İtalya’da mevcuttur.

 

MÜSLÜMAN KARŞITI GÖRÜŞLER

ÜLKELER

OLUMSUZ

OLUMLU

İTALYA

63

43

YUNANİSTAN

53

43

POLONYA

50

32

İSPANYA

46

49

ALMANYA

33

58

FRANSA

27

72

İNGİLTERE

26

64

Başta Yunanistan, İtalya ve Polonya’da ankete katılanların en az yarısı kendi ülkesindeki Müslümanlara olumsuz bakıyor. Almanya ve İngiltere ankete katılanların çoğunluğu Müslümanlarla ilgili olumlu görüşlere sahip. Ama İspanyol kamuoyu bu konuda bölünmüş durumda. Bu ankete yedi ülke katılmıştı. Ve bu ülkelerden biri olan Fransa’nın nüfusunun sadece yüzde 1’i Müslüman. Fransa’daysa kamuoyunun yüzde 72’si Müslümanlara olumlu bakmaktadır.

 

SAĞ-SOL GÖRÜŞLERİN MÜSLÜMANLARA KARŞI TAVRI

ÜLKELER

SOL

ORTA

SAĞ

SAĞ-SOL FARKI

ALMANYA

20

31

47

+27

FRANSA

17

20

40

+23

İTALYA

50

59

72

+22

YUNANİSTAN

42

54

63

+21

İSPANYA

38

48

54

+16

İNGİLTERE

19

26

34

+15

POLONYA

48

46

54

+6

Tıpkı çingenelere olduğu gibi Müslümanlar hakkındaki görüşler de ideolojiye bağlı. Siyasi yelpazenin sağındaki Almanların yüzde 47’si Müslümanlara olumsuz puan vermeye devam ediyor. Alman solunun sadece yüzde 20’si Müslümanlarla ilgili olumsuz düşünmektedir. Sol ve sağ arasındaki uçurum Fransa, İtalya ve Yunanistan’da yüzde 20’den fazladır. Ve yine önemli farklılıklar İspanya ve İngiltere için de söz konusudur.

Tutumları belirleyen diğer bir önemli faktörse yaştır. Yaşlı katılımcılar daha yaygın olarak olumsuz duygulara sahiptir. Mesela İspanya’da 50 yaş üzeri olan katılımcıların yüzde 51’i ülkelerindeki Müslümanlar ile ilgili olumsuz yargılara sahip. Buna karşılık 30 yaş altındaki katılımcıların sadece üçte biri aynı şeyi söylemektedir. Bu 50 yaş ve üstü ile 18’den 29’a oranla olan farklılıklar Fransa’da yüzde 12, Almanya’da yüzde 13 ve İtalya’da yüzde 12 iken, İngiltere’de yüzde 9 oranındadır.

 

YAHUDİ KARŞITI GÖRÜŞLER

Çingeneler ve Müslümanlar ile karşılaştırıldığında Yahudiler nispeten daha olumlu görülen bir azınlık durumunda. Ancak yine de, Yunanistan’da kamuoyunun yüzde 47’si Yahudilerle ilgili olumsuz görüşlere sahip. Aynı şekilde bu oran Polonya’da yüzde 26, İtalya’da yüzde 24 ve İspanya’da 18’dir. Fransa, İngiltere ve Almanya’daysa olumsuz yargılara sahip olanların oranı yüzde 10’dan daha az. 1991’den bu yana Almanya’da olumsuz yargılar yüzde 24’ten yüzde 5’e ve Polonya’da da yüzde 34’ten yüzde 26 seviyesine indiği gözlemlenmiştir.

Kısacası Yahudilerle ilgili Polonya, İtalya ve Yunanistan olumsuz yargıların fazla olduğu üç ülke. Ve siyasi yelpazenin sağında olanlar, soldakilere göre daha fazla Yahudi karşıtı duygulara hakim.

ÜLKELER

OLUMSUZ

OLUMLU

YUNANİSTAN

47

47

POLONYA

26

59

İTALYA

24

65

İSPANYA

18

72

FRANSA

10

89

İNGİLTERE

7

83

ALMANYA

5

82

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )