Nurdan Haber

Kur’an ayetlerine, müfessirlerce verilen ayrı ayrı anlamlar nasıl birbirine muhalif olabilir?

Kur’an ayetlerine, müfessirlerce verilen ayrı ayrı anlamlar nasıl birbirine muhalif olabilir?
24 Kasım 2015 - 15:45

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Sual : Kur’an, zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı birbirine muhaliftir.

Cevap : Azizim! Kur’an’ın herbir kelamı, üç kaziyeyi müştemildir.

Birincisi: Bu, Allah’ın kelamıdır.

İkincisi: Allah’ca murad olan mana, haktır.

Üçüncüsü: Mana-yı murad, budur.

Eğer Kur’an’ın o kelamı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur’an’ın başka bir yerinde beyan edilmişse, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lazımdır ve inkarları da küfürdür. Şayet Kur’an’ın o kelamı, başka bir manaya ihtimali olan bir nass veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lazım olmadığı gibi, inkarı da küfür değildir. İşte, müfessirlerin ihtilafları, ancak ve ancak şu kısma aittir.

İhtar : Mütevatir hadisler de, bu hususta, ayetler gibidir. Yalnız birinci kaziye, teemmül yeridir. Çünkü-1- ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında tereddüt yeri vardır.

İşaratü’l-İ’caz, Sayfa 68

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )