Nurdan Haber

TEBLİĞ ÇAĞRISI: DAHA İYİ BİR DÜNYANIN İNŞASINDA MÜSBET HAREKETİN YERİ VE ROLÜ: RİSALE-İ NUR YAKLAŞIMI

TEBLİĞ ÇAĞRISI: DAHA İYİ BİR DÜNYANIN İNŞASINDA MÜSBET HAREKETİN YERİ VE ROLÜ: RİSALE-İ NUR YAKLAŞIMI
04 Aralık 2015 - 13:36

Nurdanhaber-Haber Merkezi

 

2-4 Ekim 2016, İstanbul

Günümüz insanı birçok maddi ve manevi sorunla karşı karşıyadır. Dünya genelinde açlık, yoksulluk, sosyal adaletsizlik, zulümler, harpler, göçler, anarşi, terör, her türlü şiddet, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklar maalesef artarak devam etmektedir. Çok çeşitli çabalara rağmen bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilememektedir.

Acaba insanlığın dünyevi ve uhrevi saadeti nasıl sağlanabilir? Nasıl bir yaklaşımla ve bakış açısıyla bu ve benzeri problemler çözülebilir veya azaltılabilir? Maddi-manevi bakımdan, yıkmadan düzeltmek, tahrip etmeden inşa etmek mümkün müdür? Bu problemlerin kökenine dair ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilir mi? Bu ve benzeri soruların cevaplarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve eseri Risale-i Nur Külliyatı, bu soru ve sorunlara cevaplar bulmaya çalışan önemli bir kaynaktır. Bireysel, toplumsal ve küresel sorunların çözümü insanın kâinata bakışı ile alakalıdır. Nursi, insana ve kâinata bakış ve davranış şeklini orijinal bir kavram ile “müsbet hareket” olarak, ifade etmiştir. Müsbet Hareket, iman ve vahiy temelinde teori ve uygulama olarak tartışılması gereken önemli bir bakış açısı ve hayat tarzıdır. Bu kavramın hayatın tüm ilişkilerini nasıl anlamlandıracağı ve sorunlara nasıl kalıcı çözümler üreteceği ciddi tartışmalara zemin teşkil edecektir.

Özelde Müslüman toplumların, genelde bütün insanlığın dünyevi-uhrevi huzur ve saadeti için Risale-i Nur’da yer alan görüşler, 2-4 Ekim 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek olan “Daha İyi Bir Dünyanın İnşasında Müsbet Hareketin Yeri ve Rolü: Risale-i Nur Yaklaşımı” konulu 11. Uluslararası Sempozyumda ele alınacaktır.

Sempozyuma aşağıda verilen başlıklar çerçevesinde farklı dil, din, kültür, ülke ve coğrafyadan, çeşitli disiplin ve ekollerden, uzman düşünür ve bilim insanlarının katkıları beklenmektedir.

1- Teorik ve Kavramsal Açıdan Müsbet Hareket

– Risale-i Nur’a göre tarifi ve anlam çerçevesi

– Ontolojik bakış; iman, tevhid inancı, ahiret inancı

– İlgili Kavramlar; uhuvvet, muhabbet, şefkat, sabır, tesanüd, asayişi muhafaza, kendi mesleğine yoğunlaşmak, tevekkül, batılı tasvir etmemek, ittifak, inşa etmek

– Zıt Kavramlar; fitne, gıybet, adavet, garaz, haset, inat, tenkit hastalığı, ümitsizlik, tarafgirlik

– Adalet-i mahza, adalet-i izafiye

– Kavramın kapsamı

2- İslami İlimler Açısından Müsbet Hareket

– Kur’an’a göre

– Nebevi geleneğe göre

– Fıkha göre

– Kelama göre

– İslam tarihindeki uygulamalar

3- Bilimler Açısından Müsbet Hareket

– Felsefe

– Sosyoloji

– İktisat

– Siyaset

– Ahlak

– Eğitim

– Psikoloji

4- Müsbet Hareketin Güncel ve Küresel Sorunlar ile İlişkisi

– Irkçılık

– Terör ve Şiddet

– Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği

– Gelir Eşitsizliği

– Aşırı Tüketim

– Dünyevileşme

– İnsan Hakları İhlalleri

– Sonuçları açısından modernite: Benlik, Enaniyet, Hodfuruşluk, Nihilizm, Hedonizm, Sadizm,

– Çok kültürlü çok dinli dünyada birlikte yaşamadaki problemlerin çözümü

– Hürriyetin ontolojik kökleri ve insandaki müsbet hürriyet ile ilişkisi (Temel haklar ve özgürlükler bağlamında)

– Altı Hastalık (Ümitsizlik, Yalan, Adavete Muhabbet, İhtilaf, İstibdat, Menfaat-i Şahsiye)

5- Uygulamada Müsbet Hareket

– Farklılıklara tahammül

– Birlikte yaşama sanatı

– İnanç ve ifade hürriyeti

– Hak ve hukuk arayışı

– Hizmet metodu

– Tebliğ metodu

– Barış ve hoşgörü

– Cihad Kavramı

6- Karşılaştırmalı Çalışmalar

– Diğer dinler

– Felsefi akımlar

– Sivil itaatsizlik

– Benzer yaklaşımlar

– Farklı yaklaşımlar

 

Önemli Notlar

  1. Sempozyum 2-4 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
  2. Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryası’na ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:
  3. a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 28 Şubat 2016 tarihine kadar www.musbethareket2016.com web sitesi üzerinden Sempozyum Sekretaryası’na ulaşmalıdır. Tebliğ özetleri ile birlikte yazar(lar)ın 200 kelimeyi aşmayan paragraf şeklindeki CV’leri gönderilmelidir. Kabul edilen tebliğ özetleri 25 Mart 2016 tarihinde ilan edilecektir.
  4. b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 30 Haziran 2016 tarihine kadar www.musbethareket2016.com web sitesi üzerinden online olarak sempozyum sekretaryasına ulaşmalıdır.
  5. c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 31 Temmuz 2016 tarihine kadar bilgi verilecektir.
  6. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı odaklı, yukarıdaki başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
  7. Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış akademik çalışmalar, ilave bilgi ve kaynak Sempozyum Sekretaryası’ndan temin edilebilir. Ayrıca www.iikv.org/academy vewww.musbethareket2016.com web sitesinin ziyaret edilmesi önerilmektedir.
  8. Sempozyum dili Türkçe-İngilizce-Arapça olup simültane tercüme yapılacaktır.
  9. Sempozyuma tebliğle katılan araştırmacılara, imkânlar ölçüsünde yol ve konaklama desteği sağlanacaktır.

 

İletişim:

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Kalenderhane Mh., Cüce Çeşmesi Sk. No:6 Vefa Fatih İstanbul

Tel        : +90 212 527 8181, Fax        : +90 212 527 8080

E-mail : musbethareket2016@iikv.org

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )