Nurdan Haber

Mehmet başaran 2015 Arjantin Buenos Aires kitap fuarı notları

Mehmet başaran 2015 Arjantin Buenos Aires kitap fuarı notları
14 Ağustos 2015 - 12:50

Gördüğü ve duyduğu Kur’an hakikatlarına karşı dindar bir hırıstiyan olan Andres in yaşadığı şaşkınlık…

Arjantin Buenos Aires kitap fuarında standımızın önünden iki arkadaşıyla geçen Andres standımızdaki Kur’an ı görünce bir müddet durup bakıyor, Abdullah kardeşim de bu kitabın ne olduğunu biliyormusun diye soruyor Andres de hayır dikkatimizi çekti ama ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok der, bunun üzerine Abdullah Kur’anın Allah ın kelamı, İslam’ın ve müslümanların Kutsal kitabı olduğunu hatta Hz.Meryem ve Hz. İsa dan da bahsettiğini ve Allah ın Tevrat ve incil den sonra gönderdiği son Kitabı olduğunu anlatınca şaşırarak Hz.Meryem ve Hz. İsa ile alakalı bölümleri görmek ister, Abdullah da Kur’an ın ispanyolca mealinden Meryem suresini ve İhlas suresini açar ve okutur. Okuduğu surelerde Hz. İsa’nın bir peygamber olduğu Allah ın oğlu olmadığını Hz. İsa’nın bir Tanrı değilde insan olduğunu okuduktan sonra tabiki kafasında birçok soru ile bunların aksine savunma ya başlar, Hz. İsa’nın Tanrı olduğunu Baba ,oğul ve kutsal ruhun aslında aynı kişiler olduğunu Hz.İsanın Tanrının dünyadaki insan şeklindeki hali olduğunu vesair ısrarla savunmaya başlayınca Abdullah da standa biraz oturup konuşmaya davet eder.

Andres ve iki arkadaşıyala stant da oturup konuşmaya başladık öncelikle Allahı tanımamız gerektiginden Kainatın yaratıcısı olan Allahın bu kainat çeşidinden maddesinden olmadığını bu kainattaki hiçbir şeye benzemediğini hatta önümüzdeki sehpayı gösterip bu sehpanın ustası bu sehpaya benzemez ve sehpanın hayat şartları ustasının hayat şartlarından çok farklıdır öyle de kainatın yaratıcısı olan Allah da kainattaki yarattığı hiç bir varlığa benzemediği gibi onlar gibi de yaşamaz ve Hz. isa’nın da tanrı olamıyacağını hem Tanrı diyorsun hemde insanlar tarafından çarmıha gerildiğini iddia ediyorsunuz ki kendini bile insanlardan koruyamayan nasıl herşeyin yaratıcırı olabilir Tanrılık vasıflarına ters bir şey bu ve saire konuşarak Allahı tanıtmaya gayret ediyorduk ama Andres kendi fikirlerinin çürüme ihtimaline arkadaşlarından da aldığı kuvvetle hep savunma vaziyetin de ısrarla kendi fikirlerini bize kabul ettirmeye ne söylersek söyleyelim mutlaka bir cevap veriyordu baktık ki iş tartışmaya ve inatlaşmaya gidecek bende konuyu biraz değiştirerek tartışmaya girmemek için şöyle dedim…

Bak biz müslümanlar Hz. isa’yı bir peygamber olarak kabul edip inanıyoruz hatta onu peygamber olarak kabul etmezsek müslüman dahi olamayız müslümanlık ta kitaplara iman ve peygambere iman etmek gibi bir mecburiyet var o yüzden Tevrat, İncil, Zebur ve diğer peygamberlere gelen suhuflara da müslümanlar iman etmek zorundalar ki müslüman olabilsinler. zaten bütün peygamberler birbirinin kardeşi Hz. İsa ve Hz. Muhammed birbirinin kardeşidir deyince nasıl yani dedi Hz. Muhammed tanrı değilmi dedi bende hayır Hz. muhammed ve Hz. İsa bir peygamberdir ve Kardeştir. Andres nasıl kardeştir diye sorunca bende Hz. İbrahim in iki tane hanımı vardı biri Sara diğeri Hacer, hanımı Sara dan Hz. ishak, Hacer dende Hz. İsmail doğmuştur bunlar Hz. ishak ve Hz. İsmail Babaları Hz. İbrahim anneleri farklı iki kardeştir.

Hz. İshak ın soyundan bir çok peygamberle birlikte Hz. Musa ve Hz. isa gelmiştir, Hz. İsmail in soyundan ise sadece Hz. Muhammed (a.s.v) gelmiştir. hatta Tavrat ta Hz. İsmailin soyundan Hz. Muhammedin (a.s.v) geleceğine işaret eden ayette var deyince, Andres şaşırarak nasıl yani dedi bende yanında kitabı mukaddes varmı? dedim var dedi ve tabletini çıkararak açtı, bende yasanın tekrarı 33 .babı açarmısın dedim açtı ve şu ayetleri okuduk… 

”YASANIN TEKRARI 33. BAB

2. RAB Sina dağı’ndan geldi, Halkına seir’den doğdu ve paran dağ’ından parladı.On binlerce kutsalıyla birlikte geldi. Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.” Bu ayeti okuyunca ona sordum 

— Sina dağı neresi? 

–Bilmiyorum 

— Turu Sina yani Tevratın indirildiği yer Hz. Musa nın Peyğamberliğini ispat eder. 

–Peki Seir neresi? 

— Neresi? 

— Hz. isa’nın doğduğu Celiliye yani Nasıra kenti oradan da Hz. İsa ve İncil geldi 

— Peki bir soru daha Hz. Musa ve İsa dan sonra Paran dağında da parladı ile kimi haber veriyor Paran neresi…

— Bilmiyorum neresi? 

— Neresi olduğunu ben değil yine Tevrat söylüyor Yaratılış 21. babı açarmısın. Ve Andres orayı acıp okumaya başlar… 

”YARADILIŞ 21. BAB

19. Sonra Allah Hacer’in gözlerini açtı ,Hacer bir kuyu gördü.Gidip tulumunu doldurdu oğluna içirdi.

20. Çocuk (İsmail a.s )büyürken Allah onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okcu oldu.

21. Paran çöl’ünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı.”

— Bak burda 21. Ayette Paran ın Hz. İsmail ve Hacer’in yaşadığı yer olarak haber veriyor. Hacer’in gördüğü su kuyusu ise bütün müslümanlar tarafından bilinen Zemzem kuyusu olduğunu ve bu kuyu şuan da Mekke de hala akmakta oraya gidenler doya doya içip memleketlerine de bidonlarla götürmekteler. şimdi soruyorum Paran neresiymiş?

— Mekke mi?

— Kesinlikle ve Mekke den de Hz. Muhammed (a.s.v) ve Kur’an dan başka bir şey parlamamış. tekrar edelim Sina dağından Hz.Musa ve Tevrat geldi Seir den Hz. İsa ve İncil geldi Paran dağından da yine Tevratın haberiyle Hz.ismail ve Hacer’in yaşadığı yer olan Mekke den Hz. Muhammed(a.s.v) ve Kur’an geldi…

— Çok şaşkınım bilemedim şimdi ne diyeceğimi? 

— Bak sana bir ayet daha göstereyim hani Hz. Muhammed (a.s.v) ile Hz.İsa kardeş dedim ya bak şu ayet ne diyor yasanın tekrarı 18. babı açarmısın… 

”YASANIN TEKRARI 18. BAB

18.Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. 

19 Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım.”

— işte bak Tevratın bu ayetinde Allah Hz.Musa’ya hitaben kerdeşleri arasından senin gibi bir peygamber göndereceğim diyor yani gelecek peygamber Hz. Musaya benzicek ortak noktaları olacak…

–Hz.Muhammed ile Hz. Musa arasında ortak benzerlikler varmı peki?

— Kesinlikle o kadar çok ortak özellik varki ben sana birkaç tanesini söyliyeyim… 

–Lütfen sevinirim

— 1. Hz. Musa A.S. babasız doğmamıştır.Hz. Muhammed A.S.M da babasız doğmamıştır.

2. Hz. Musa AS a 40 yaşında iken SİNA dağında Hz. Cebrail A.S. göründü ve Allah’ın vahyini aldı. Ve onu bir titreme aldı.RESULLERİN İŞLERİ :7/30

Hz. Muhammed A.S.M. a da 40 yaşında iken Nur(Hira) dağında Hz. Cebrail A.S. göründü ve Allah’ın CC. vahyini aldı. O’nu da bir titreme aldı.

3.Hz. Musa A.S. putlara tapanlarla savaşmıştır. Ve onların putlarını ateşte yakıp, toz oluncaya kadar ezip, kırmıştır.TEVRAT=ÇIKIŞ 20/4,5, 32/3,4,19,20 LEVİLİLER = 19,4; 26/1

Hz. Muhammed A.S.M da putlara tapanlarla savaşmış ve onların putlarını kırıp ezmiştir.

3. Hz.Musa A.Sın şeriatinde domuz eti yemek haramdır.Tev.TESNİYE:14/8

Hz. Muhammed A.S.M ın şeriatında da domuz eti yemek haramdır.

4.Hz. Musa A.S. ile Hz. Muhammed A.S.M başlangıçta kendi halkları tarafından reddedildiler ve göç etmek zorunda kaldılar. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar dönüp halklarının din ve devlet başkanları oldular.

5.Hz. Musa A.S. İsrailoğulları ile Mısır’dan vaad edilmiş topraklara göç etmek zorunda kaldı. Firavun ordusu ile onları öldürmek için peşlerine düştü.Fakat Allah’ın yardımı ile kurtuldular.Tevrat ÇIKIŞ :14/21; 15/22; 16/1

Hz. Muhammed A.S.M da kendine iman edenlerle Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kaldı. Kâfirler onu ve ashabını öldürmek için peşlerine düştüler. Fakat Allah’ın yardımı ile kurtuldular

6.Hz. Musa A.S. ın bir süt annesi vardır. Tevrat = ÇIKIŞ = 2/9 

Hz. Muhammed A.S.M ın da süt annesi vardır.

7. Hz. Musa A.S çobanlık yapmıştır. Tevrat = ÇIKIŞ : 3/1

Hz. Muhammed A.S.M ın da çobanlık yapmıştır.

— ve daha bunlar gibi birçok benzerlik var ama en büyük benzerliği Tevrat haber veriyor.

— Nedir o?

— Yasanın tekrarı 33. babı açarsan göstereyim… 

”YASANIN TEKRARI 34. BAB

10.O günden bu yana İsrail’de Musa gibi RAB’bin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı”

–Hz. Musa A.S. SİNÂ dağında Allah’ın sohbetine mazhar oldu.

Tevrat=ÇIKIŞ : 19/18, 19, 20; 24/16; 31/18; 34/4,5, 32

Hz. Muhammed A.S.M da Mirac hadisesiyle bizzat Allahın huzuruna çıkıp Allah’ın sohbetine mazhar oldu.

Bu sohbetin üzerine söylicek bişey bulamayan çok zeki ve müdakkik olan Andres önümüzde sehpanın üzerindeki Mucizat-ı Ahmediye Risalesinden on altıncı işareti başından sonuna kendisi okudu bende takip ettim arada sorular sordu cevapladım Tevrat ve İncil deki diğer işaretleri de okuyunca şaşkınlığı öyle artmıştı ki hareketlerine yansıyordu… irtibat kurmak için kartımızı verdik kendisine telefon numarasını sorduğumuzda biraz durakladı hatırlamakta zorladı bende akıl bırakmadın ki dercesine numaramı unuttum dedi ve hatırladı 🙂 uzun sohbetin sonunda kendisi Asayı Musa kitabını ve Mucizat-ı Ahmediye risalesini satın aldı bizde çok istediği için Kur’anın ispanyolca mealini hediye ettik… irtibatımız devam ediyor dersanemize geleceğini söyledi Rabbim hidayet versin amin…

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )