DÜNYA’DA “YÜZDE 100 İNSAN” VAR MIDIR?

nurdanhaber | Haber Merkezi | |

“Yüzde yüz insan” ne demektir?

Bu sorunun cevabı, mükemmel bir insanın tanımında gizlidir. Peki mükemmel, katkısız ve katıksız insan nedir? Bu sorulara cevap verebilmek için bir ölçü birimini kabul etmek gerekiyor. Neye göre mükemmel insan? Kime göre mükemmel insan? İnsanlık tarihi boyunca 124 bin peygamber, mükemmel bir insanın tanımlamasını yapmışlardır. Bu tanımı yapmaya çalışan ve kendi aklına güvenen filozoflar da mükemmel insan tanımlamasını yapmak için kafa patlatmışlardır. Fakat peygamberler Allah’ın emirlerine göre bu tanımlamayı yaparken, filozoflar küçük akıl fenerleriyle bu sorunun cevabını aramışlardır.

Bediüzzaman’ın ifadelerinden anladığım kadarıyla:
“Bütün dost ve düşmanlarının tasdikiyle ahlakıyla en mükemmel, cesaretiyle en kahraman, doğruluğu ve sadakatiyle en mutemet, sahavetiyle en cömert, merhamet ve şefkatte en müşfik, sabır ve metanette en büyük misal olan fahri âlem Hz. Muhammed (sav) kâinatın en mükemmel insanıdır. Hürmetine kâinatın halk edildiği bu harika zat, dost ve düşmanın ittifakıyla en emin ve güvenilir bir zattır. Lisanında doğruluk ile bir sadakat misali bu muhteşem zat, yaşadığı hadsiz zorluklara rağmen davasından asla vazgeçmedi. Sağ elime Güneş’i, sol elime Ay’ı verseniz davamdan vazgeçmem dedi. Getirdiği nur ile nısfı arz aydınlandı. Getirdiği nur on dört asrı aydınlattı. En büyük lider, en iyi aile reisi, en şefkatli baba, en dürüst tüccar, en iyi iletişim ustası Hz. Muhammed’dir (sav).
O (sav), yalnızca insanların değil cinlerin de peygamberidir. Bütün mahlukatın mefahiridir.”
Yine Bedüzzaman’ın ifadesiyle:
“İman insanı insanı insan eder, belki de insanı sultan eder. İnsan iman ile hakiki insan olur. İmansızlık insanı canavar bir hayvan eder. İman insanı alayı illiyyin mertebesine çıkarır, imansızlık ise insanı esfeli safilin derekesine indirir.” Belhum adal, yani hayvandan daha aşağı derekeye yuvarlar.

O halde, yüzde yüz insan, yani hakiki insan demek insanın etine kemiğine itibar edilerek söylenen bir tanım olmamalıdır. Yani, insanın üzerine, bir dananın üzerine vurduğunuz “yüz de yüz dana” damgası gibi “yüzde yüz insan” damgasını vuramazsınız. Çünkü, insan et ve kemikten ibaret bir hayvan değildir. insan iman ile insan olur ve insanlık mertebelerine yakışır bir seciyeyi ahlakı gösterir. İmansız bir insan ise en büyük düzenbaz ve vahşi bir zalim olabilir.

Bediüzzaman’ın “İman hayatın hayatı, hem nuru hem esasıdır” sözüne binaen; hayat bir avizeye benzetilirse iman o avizeyi aydınlatan elektrik gibidir. İmansız bir insan elektriksiz bir lamba gibidir ve ışık veremez. Bütün bu anlattıklarımızı kabul etmenin ve reddetmenin tek bir şartı vardır. Bu şart imandır. İman hakikati kabul edilmediği müddetçe ölçüler değişir ve tartılar sapıtır.

Allah’a iman eden bir Müslümanın ölçüsü Kur’an’dır. Kur’an Allah kelamıdır. Mükemmel bir insanın nasıl olacağını ancak Allah tarif edebilir. Mükemmel, yani yüzde yüz bir insanın nasıl olacağını bize tarif eden Halık-ı Zülcelal olan Allah’tır.

Allah bize en mükemmel bir insanı, yani yüzde yüz bir insanın nasıl olacağını, Hz. Muhammed’i (asv) bizlere örnek olarak göndererek göstermiştir. Peygamberimizin ahlakına yaklaşanlar “yüzde yüz insan” tanımlamasına yaklaşır. O’nun siret ve ahlakından uzaklaşan nadanlar, mükemmel bir insan tanımından da uzaklaşır.

Ne mutlu O’nun (sav) sünnetine ittiba edenlere ve onun ahlakıyla ahlaklananlara.

Ne mutlu “yüzde yüz insan” olma hedefine yaklaşanlara.
Dünya’da yaşayan bütün insanların yüzde yüz insanlık hedefine yaklaşabilmeleri için, Hz. Muhammed’in (sav) sünnetine ittiba etmeye çok ihtiyaçları var.
Ne bahtiyardır o insan ki, sünnetten hissesi ziyade ola.
Çok şükür Allah’a ki, bizi en mükemmel insan ve en mükemmel peygambere ümmet eylemiş.

Dr. Nadir Çomak


Etiketler: , ,
Kategoriler: Dr. Nadir Çomak Yazarlarımız

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?