Nurdan Haber

Mehmet Ali Bulut 2016’da 2018’i yazmıştı

Mehmet Ali Bulut 2016’da 2018’i yazmıştı
22 Ocak 2018 - 14:37

NURDAN HABER – ÖZEL

Mehmet Ali Bulut, 2016 da bugüne bakan ve Türkiye’nin yerini belirlediği takdirde varacağı konumu anlatan ve Bediüzzaman’ın 2018 yılına bakan bir müjdesinden haber veren, “2018” başlıklı ehemmiyetli bir yazı yazmıştı.
Başlığı 2018 olan yazıyı ehemmiyetine binaen okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

2018


Yaşadıklarımız 1900’ların başında yaşadıklarımızda bire bir aynı olduğu için bir takım insanlar bu kere de cumhuriyetin yıkılacağını sanıyorlar. Batılılar da öyle sanıyor Ama böyle değil…

Çünkü o zaman ilahi hüküm mağlubiyetimizden yanaydı bu kere galibiyetimizden yanadır…

Osmanlının yıkılması, şu habis medeniyetin yıkılmasının da başlangıcı oldu.

O gün kader bizi mazlumlar safına itti ki bugünün galibi olalım.

O günün galiplerine ise derin bir mağlubiyet tattıracaktır Allah.

Zahirdeki üstünlükleri sizi aldatmasın.
Bu bir süreçtir. İnşallah tek tek birbirilerine düştüklerini göreceğiz.

Gücümüz onlara yetmez ama Allah’ın vadidir ki, yeryüzü müttakilere miras kalacaktır!

Osmanlı’nın yıkılması, zaten inkıraza başlamış bir saadeti bizden aldı.
Ta ki müstakbelin ihtişamlı saadeti bizim payımıza düşsün.

Şimdi o parlak istikbalin şafağındayız inşallah.

Rüyada Bir Hitabede  Bediuzzaman “Biz bu mağlûbiyetle (Birinci Cihan Savaşı) bir saadet-i âcile-i ( ) muvakkate kaybettik. Fakat bir saadeti âcile-i (  ) müstemirre bizi bekliyor.
Pek cüz’î ve mütehavvil ve mahdut olan hâli, geniş istikballe mübadele eden kazanır.” diyor.

O gün kaybettiğimiz saadete bedel bizim payımıza düşen müstakbel saadete doğru hızla gidiyoruz.

Hem de düşmanlarımızın kahir güçlerine rağmen… Onun beşaretinin görüleceği zaman 2018’dir.

Bunun için Türkiye’nin safını belirlemesi gerekiyordu. Elinde olmaya olmaya belirledi.

Türkiye’nin safını belirlemesi gerektiğini ilk defa 16 eylül 2013 te yazdığım “Rum Yenildi Amma..” başlıklı yazıda dile getirdim:
“Türkiye, Batı Ligi içinde kalarak Asya’da sözünü dinletemiyor. Esasında Batı müsaade etmiyor etmeyecek.

Onlar bizi kendi kapılarında uşak kalmamızı yeğlerler. Kader de bizi zorluyor ki efendi olalım.

Bu iki ay içinde gördüm ki Türkiye safını değiştirmiş. Daha doğrusu şartlar onu ayıktırmış! Kader ona zorla yerini buldurtmuş.

Elhamdülillah. Artık Türkiye ne batının, ne doğunun kendisine yar olmadığını gördü. Ne Amerika ne Avrupa…

Bu milletin yeniden ayağa kalkması söz konusu olunca,
tüm düşmanlıkların bertaraf edilerek bütün şer güçlerin ona karşı birleştiğine bir kere daha şahit oluyoruz.

Artık biz mazlumlar safındayız. Bu da demektir ki o haber verilen istikbal yakında.

Mehmet Ali Bulut

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )