Nurdan Haber

Doğru yol – Eğri yol

Doğru yol – Eğri yol
04 Şubat 2018 - 8:47

Doğru yol-Eğri yol

Bazı dualar günde en az kırk defa tekrarlanmaktadır. Bunlardan birisi de Fatiha suresinde geçen “Bizi doğru yola ilet.” Fatiha Suresi: 1:6. duasıdır. Fatiha Suresinin günde beş vakit namazda okunduğu, bu beş vakit namazın toplam kırk rekat olduğu, her rekatta mutlaka Fatiha okunduğu düşünülürse namazlarda günde en az kırk defa “Bizi doğru yola ilet.” diye Allah’a dua etmekteyiz.

Ayrıca namazlardan sonra “El-Fatiha” denir yine Fatiha okunur. Yemek dualarından sonra, bir aşir – Kur’an’dan bir parça okunduktan sonra Fatiha okunur. Cenaze namazından sonra Fatiha olunur. Taziye yerinde mevtanın ruhu ve bütün müminlerin ruhları için Kur’an’ın özeti olan Fatiha okunur. Gaziantep’te diğer şehirlerden farklı olarak cenaze namazı kılınmadan önce cenaze namazını kılmaya gelen herkes aralıklı “Rıza en lilllahi El-Fatiha” der, imam cenaze namazı kıldırıncaya kadar epey, birçok Fatiha okunup, mevtanın ruhuna bağışlanır. Aynı şekilde taziye mahallinde mevtanın ruhuna ve bütün vefat etmiş Müslümanların ruhlarına bol bol Fatiha gönderilir.

Bir faatiha binler kişinin ruhuna nasıl gider?

Bu konuda mesela radyo veya televizyonda bir Fatiha’yı dinlemekte bir kişi ile bir milyon kişi birdir. Bu şekilde bir fatiha bütün yerlerdeki, bütün insanlara ulaştırılabilir. Veya bir lamba yandığında karşısındaki binler aynaya her birisine akis olarak bir lamba girer. Aynen bunun gibi Kur’an’dan bir Yasin-i Şerif, bir Amme, bir Fatiha okunsa bu okunan sureler milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine okuduğumuz ne kadar ise o düşer. Diğerinden eksilmez. Çünkü nuranidir. Nuraninin aksi de aslının özelliklerini taşır. Onun için dua edildiğinde bağışlamakta bir mahsur olmadığı ve sevap bölünmediği için tüm müminlere de bağışlamalıdır.

Gelelim doğru yol gerçeğine.

Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise, en doğrusudur ve istikamet üzere olanıdır. Aynen öyle de, maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en istikamet üzere olanı ise en kısa ve en kolayıdır. Kur’an tefsirleri kati gösteriyorlar ki, iman ve tevhit yolu gayet kısa ve doğru ve istikametli ve kolaydır. Küfür ve inkâr yolları gayet uzun ve zorluklar, güçlükler olan ve tehlikeli yoldur.

Demek bu istikametli-doğruluklu ve hikmetli ve her şeyden en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kâinatta, elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. Ve iman ve tevhidin hakikatleri, bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir.

Hem insani ahlakta en rahat, en faydalı, en kısa, en kurtuluşlu yol ise, doğru yolda, istikamettedir.

Mesela, akıl duygusu, orta derecede-normal olan hikmeti ve kolay, faydalı doğruluğu kaybetse, ifrat-aşırılık veya tefritle (normalden aşağı olma) zararlı bir cerbezeye-demogojiye ve belalı bir ahmaklığa düşer, uzun yollarında tehlikeleri çeker.

Ve öfke duygusu, doğruluk sınırı olan yiğitliği takip etmezse, ifratla-aşırılıkla çok zararlı ve haksızlık olan korkusuzluğa ve büyüklenmeye ve tefritle (normalden aşağı olma) çok alçaklıklı-aşağılıklı ve acılı ürkeklik ve korkaklığa düşer, istikameti kaybetmesinin, hatasının cezası olarak daimî vicdan azabı çeker.

Ve insandaki şehvet duygusu selâmetli doğruluğu ve iffeti-namusu kaybetse, ifratla-aşırılıkla belalı, rezaletli ahlaksızlığa, fuhşa-zinaya düşer.

Ve tefritle (normalden aşağı olma) helale de harama da iştihası olmamağa, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum yyoksun olmaya düşer ve o manevi hastalığın azabını çeker.

İşte bunlara kıyasen, şahsi hayat ve sosyal hayatta, bütün yollarında doğruluk-istikamet en faydalı ve kolay ve kısa olandır. İnsan doğru yolu kaybedilse, o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur.

Demek Fatiha’da söylediğimiz “Bizi doğru yola ilet.” Fâtiha Sûresi: 1:6. pek çok toplayıcı ve geniş bir dua, bir kulluktur. Ayrıca bir tevhit delili ve bir hikmet dersi ve bir ahlakı öğretmeye işaret eder.

Prof.Dr. Sıtkı GÖKSU

 

İfrat: Aşırılık, normalden yukarı olma

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )