Nurdan Haber

İftiracı vatan hainine belgelerle cevaplar-3

İftiracı vatan hainine belgelerle cevaplar-3
04 Mart 2018 - 7:00

 

Son zamanlarda ve özellikle de 15 Temmuz İhanet Darbesi sonrası, bazı vatan hainleri ve Kemalistler, Bediüzzaman’a saldırmaya başladılar. Binlerce dolar vererek akademik ünvanlar satın aldığı iddia edilen sahte bir şeyhin vatan haini olan bir müridi, tıpkı 1923-1986 arası din düşmanları, Kemalistler, Laikliği Laisizm olarak anlayanlar ve Kafa Tasçılar gibi, Bediüzzaman’ı vatan hâinliği ile suçlamaya çalışmış. Ona cevap vermek için değil, bu vatanın gerçek sahiplerine hakkı anlatmak ve hatta tekrarlamak için bazı hususları gündeme tekrar getirmek ihtiyacı duyduk. Güneş balçıkla sıvanmaz; ama bazan bir saman çöpü güneşi inkâra kadar götürebilir.

 

3. BEDİÜZZAMAN’A VATAN HAİNİ DİYENLER, KEMALİSTLER VE LAİKLİĞİ DİNSİZLİK OLARAK ANLAYANLARDIR: BEDİÜZZAMAN’I SEVEN MUSTAFA KEMAL’İ SEVEMEZ

MUSTAFA KEMAL’İN BEDİÜZZAMAN’I YANINA ÇEKMEK İÇİN YAPTIĞI TEKLİFLER VE BEDİÜZZAMAN’IN REDDİ ÇOK ÖNEMLİDİR. “Bedîüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı âhirzamana ait haberlerin mühim bir kısmını ve Hürriyet’ten evvel İstanbul’da tevilini söylediği hadîslerin ihbar ettiği âhirzamanın dehşetli şahıslarının Âlem-i İslâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine gelen rivayetlerden, onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan Hizb’ül-Kur’an hakkında, “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak ma’nevî kılınç hükmünde i’caz-ı Kur’an’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.” tavsiyesine müraatla, Ankara’da teşrik-i mesaî edemeyeceği için, kendisine tevdi’ edilmek istenen meb’usluk, Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye gibi Diyânet’teki azalığı, hem vilayat-ı şarkıye vaiz-i umumîliği tekliflerini kabul etmez. Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankara’dan ayrılmamasını rica için istasyona kadar gelen bir kısım meb’usların da arzularına uyamayacağını bildirerek Ankara’dan ayrılır, Van’a gider.” [1]

Mustafa Kemal’in vaadleri:

  • Bedîüzzaman’ın Medreset’üz-Zehrâ Projesine Destek Sözü.
  • Milletvekiliği Teklifi
  • Şeyh Sünusî Yerine Şark Vilâyetleri Umumî Vâizliği ve Bedîüzzaman’ın Afgan Sefiri Ahmed Hân ile Buluşması.
  • Diyânet İşleri Başkanlığında Tedkikat ve Telifat-ı İslâmiye Üyeliği.

BEDİÜZZAMAN MUSTAFA KEMAL’İN TEKLİFLERİNİ NEDEN KABUL ETMEDİ?

  • Mustafa Kemal’in Tahripkâr Şahsiyetini Keşfetmiş ve Onunla Siyasetle Mücadele Edilemeyeceğini Anlamıştır.
  • Siyasetle Mücadele Yerine Kemalizmin Yapacağı Ma’nevî Tahribatı Tamire Çalışmıştır
  • Ankara’da Gizli Bir Zındıka Cereyânını Keşfetmesi ve Buna Karşı Kur’an’ın Hakikatlarını İlmen İspatı Tercih Etmesi. Açıkça ve gayet veciz bir ifade ile “Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imânsızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok” diye haykırmış ve hayatının sonuna kadar da aynı zındıka cereyanıyla uğraşmaya devam etmiştir.
  • Nur Talebeleri, Mustafa Kemal’e Verilen Atatürk Ünvanını Kabul Etmemektedir; Bedîüzzaman Mustafa Kemal İsmine de İtiraz Etmektedir

İşte bu sebeplerden dolayı, Bediüzzaman Mustafa Kemal ve Kemalizme karşıdır.  Mustafa Kemal’i sevmemek vatan hâinliği ise, ben de onu sevmeyenlerdenim.

Eğer Mustafa Kemal’e karşı olmak vatan hâinliği ise, İskilipli Atıf Efendi’yi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ı, Mustafa Sabri’yi, Zahid Kevserî’yi, Ali Haydar’ı ve benzeri büyük âlimleri vatan hâini kabul etmemiz gerekir ki, bundan daha büyük iftirâ olamaz.

[1] Tarihçe-i Hayat, sh. 147-148.

 
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
 

Yarın: BEDİÜZZAMAN HAYATI BOYUNCA VATAN VE MİLLETİN YANINDA OLMUŞ; BÜTÜN TAHRİKLERE VE ZULÜMLERE RAĞMEN MÜSBET HAREKET ETMİŞTİR

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )