Nurdan Haber

Said Nurs-i’nin tedavi reçetesi

Said Nurs-i’nin tedavi reçetesi
27 Mart 2018 - 10:37

Çağımızın allamesi, büyük ilim adamı Üstad Bediüzzaman Saidi Nursi Hazretlerinin, vefatının 58. yıl dönümü…

23 Mart 1960 sabahı Şanlıurfa’da hakkın rahmetine kavuşan ve ardından 6 bin sayfalık Risale-i Nur’u İslam dünyasına miras bırakan, Çağın uleması, dahi bilim adamı Üstad Bediüzzaman Saidi Nursi’nin, önceki gün vefatatının, 58’inci yıl dönümüydü.

Vefatının yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ettiğimiz İslam müceddidi Said-i Nursi Hazretleri’nin, yaşadığımız anarşi ve terör afetini yıllan önce, Risale-i Nur kulliyatında defalarca dikkat çektiği gibi, tedavi reçetesini de, bildirmişti.

Bakınız, İslam dahisi Said-i Nursi Hazretleri bu yaşanılan tufanla ilgili nelere dikkat çekmiştir.

* “Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor.”

* “Bu müthiş sârî illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı? (Tarihçe, s. 959)

* “Risale-i Nur ve hakikî şakirtleri, 50 sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan, millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. “(Emirdağ Lâhikası, s. 54)

* “Ben beklerdim ki, ‘Vatanımızda anarşiliğe inkılâp eden komünist tehlikesine karşı Nurların hizmeti ne derecededir ve bu mübarek vatan bu dehşetli seyelândan nasıl muhafaza edilecek?’ gibi dağ misilli meselelerin sorulmasının lüzumu varken… ” (Şualar, s. 593)

* “Gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar; gayesi rıza-yı İlahî ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idamı ebedîden ve ebedî haps-i münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtinin biçareler kısmını dalâlet-i mutlakadan kurtarmaktır. ” (Emirdağ Lâhikası, s. 55)

* “Risale-i Nur anarşiliği ve istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin eder. ” (Şualar, s. 449)

* “Bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden  halâs olmak için, beş esas lâzım ve zarurîdir: Birincisi merhamet, ikincisi hürmet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü haram ve helâlı bilip haramdan çekinmek, beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir.” (Kastamonu Lâhikası, s. 347).

 

Diyarbakır Söz

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )