Nurdan Haber

Tefekküri İbadet

Tefekküri İbadet
21 Mayıs 2018 - 16:13
Nurdanhaber – Nurettin HUYUT
Bu İfade Bediüzzaman Said Nursi aittir
Bu ibadet iki şekilde yapılır.
GAİBANE
HAZIRANE
Mesela bir resim sergisine gidersin sergiyi dolaştıktan sonra Ressamı iki şekilde tavsif edersin, medh edersin.
1. Gıyabında yani bir başkasına anlatır gibi;
Şöyle:
Bu sergiyi açan bu resimleri yapan kişi çok kabiliyetli bir insandır resim sanatının inceliklerini biliyor. Ömrünü bu işe adamış çok gayretli ve çalışkandır.
Gibi medihlerde bulunursun. Översin Takdir edersin..
2. Huzurunda yani Hazırane ise; onun yüzüne karşı ona hitap ederek bunları söylersin. Ona dönersin
Ben senin sergini gezdim çok beğendim çok güzel resimler yapmışsın seni takdirr etmemek mümkün değil çok kabiliyetli olduğun anlaşılıyor. Seni tebrik ediyorum gibi güzel Ve takdir edici sözlerle Huzurunda onu medh edersin.
İşte insan da bu dünyaya gönderilmiştir.  Ve yeryüzündeki hayvanat ve nebatat (bitkiler) milletlerinden oluşan bir sergi ile karşı karşıyadır.
Bu serginin bir de Mihmandarı (Sergiyi gezdireni) var. 15 yaşına gelmeden önce seni bu sergide dolaştırıyor.
Önce serginin sahibini gaibane (gıyabında) tarzında sana tanıtıyor.
Bu yerlerin sahibi ve hakimi Allah’tır diyor. Beni, seni, bizleri buradaki her şeyi o yaratmış tanzim etmiş düzene sokmuş.
O görünmeyen Zat sergiyi ve sergiyi açmadaki gayesini ve amacını ve sergi nasıl gezilir nasıl dolaşılır. Adabı ve usulü nedir? Sergiyi gelenlere anlatmam için beni görevlendirmiştir.
İşte elimdeki bu kitapta onun fermanıdır sizlere ulaştırmam için anlatmam için görevli olduğumu göstermem için verilmiştir.
Sergiyi gezmenin adabı şudur.
1. Önce onu iyi tanımalısınız. Tanıdıktan sonra ona iman etmelisiniz. Bu sergiyi onun açtığını kabul ve tasdik etmelisiniz.
2. Ona iman ettikten Ve onunla ilgili her şeyi en güzel şekilde öğrendikten sonra Bu bilgilerinizi başkalarıylada paylaşmalısınız.
3. O bu sergiyi açmakla ve sizi yaratıp bunun içine koymakla ve size türlü türlü nimetlerde ve ihsanlarda bulunmakla kendini size sevdirmek istiyor. Sizde onu beğenip sevdiğinizi göstermelisiniz. Ve teşekkür edip kendinizi ona sevdirmelisiniz.
4. O na olan merakınızı arttırmalısınız. Öyleki O’nu görme ve ona ulaşma huzuruna çıkma isteği siz de uyanmalıdır. Ve bu isteğinizi Büyük bir arzu ile bildirmelisiniz. Taki sizi huzuruna alsın Sizin için hazırladığı çok daha güzel sergilere davet etsin. Çünkü bu sergi sadece tanışmak ve tanınmak içindir.
Asıl gerçek sergisini başka alanlarda Başka mekanlarda açmış Sizi oraya davet etmek istiyor. Daimi saraylarında meskenlerin de ağırlamak istiyor. Siz bu davete icabet ediniz ve istekli olduğunuzu ona bildiriniz.
5. Bu arzunuzu Ve dileğinizi yine onun arzu ettiği şekilde ona arz etmelisiniz.
Onun arzu ettiği şey günde beş vakit namaz kılmaktır. Namazlarınızı kılarak O’na bu dileğinizi arz edebilirsiniz. Fatiha-i Şerifeyi kıldığınız namazın her rekatında okumalısınız. Çünkü onda bu anlattığım tarzda iki şekilde tefekkür vardır.
Besmele ile başlayan İlk dört ayeti Onu GIYABINDA tefekkürdür.
Diğer üç ayeti ise HUZURUNDA tefekkürdür.
Bunu her gün belli vakitlerde (beş vakit) yapmalısınız ki samimiyetinizi göstermiş olasınız.
Göndermiş olduğu ferman da belirttiği gibi Bu sergiyi açmakla herkesin samimiyet derecesini ölçmek istiyor. Ve ona göre makam ve mevki verecektir önemli görevlere atayacaktır. O nedenle çok ciddi ve samimi olarak onun emirlerini yerine getiriniz. Taki sizi de yüksek makamlara çıkarsın Her türlü nimetlerinden yedirsin içirsin ebedi olarak yaşatsın.
O mihmandar bunları söyledikten sonra sizi kendi halinize bırakır artık her şeyi öğrendiniz sergi ve serginin sahibini tanıdınız şayet daha güzellerini görmek ve onun huzuruna çıkmak istiyorsanız gönderdiği fermanı İyi okuyun iyi anlayın ki yanlış yapmayasınız. Onu kızdıracak hal ve hareketlerden davranışlardan uzak durasınız.
Yani top bizde arkadaşım…