İslam âlemi’nin içinde bulunduğu problemlere çözüm projesi

Nurdan Haber Haber Merkezi | |

Nurdanhaber – Dr. Nadir Çomak

“THINK TANK” YAPACAK BİR “STRATEJİK DÜŞÜNCE KURULUŞU” OLUŞTURMA TEKLİFİ

Bu proje İslam âleminin ve ülkemizin içinde bulunduğu büyük problemlere çözüm üretmek amacıyla düşünülmüş, planlanmış ve yazılmıştır. Bu konuda çalışma yapabilecek gönüllü teşekküllere ve gönüllü insanlara ihtiyaç vardır. Aşağıdaki proje taslağını ilgili ve meraklı insanlara takdim ediyorum. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

SDA
STRATEJİK DÜŞÜNCE AKADEMİSİ
(ACADEMY OF STRATEGIC THINKING)

SDA; Kadim medeniyetimizin temellerini oluşturan Kur ’ani değerlerimizi esas alan bir anlayışla; ülkemizin, medeniyet havzamızın ve bütün Dünya’nın daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha müreffeh ve sulh-u umuminin hâkim olduğu bir yer olması için Kur’an perspektifinde çözümler üretmek amacıyla faaliyet gösteren SDA; insani değerler odaklı olarak aile ve gençliği hedef alan eğitim, kadim medeniyetimizden ilham alan iç ve dış politika, asayiş, inanç dünyamız ile kültür ve sanat bağlamında yeni bir Türkiye ve yeni bir dünya tasavvuru yolunda ehli tahkik bir ortak akıl, hür bir bilimsel düşünce ve sivil iradenin hâkimiyetini esas alan bir sivil düşünce kuruluşudur.

SDA’nin Temel Amacı:

Milli ve manevi değerlerimizi esas alan, hayatın ihyasının ihyayı din ile mümkün olacağına inanan, millet iradesine, temel insan hak ve hürriyetlerine inanan ve mazlum Müslüman devletlere ve bütün Dünya’ya medeniyet ilhamı verecek bir Türkiye hayalidir. SDA, milletimizin büyün fertlerini ve farklılıklarını kabul eden, birlikte yaşama kültürünün ilkeleri olarak Kur’an’ın elmas sütunlarını esas alarak, birlik beraberlik, barış ve esenliğin hâkim olduğu ve bölgesindeki milletlere ilham kaynağı olacak bir küresel aktör olarak tarihteki lider rolünü tekrar oynayacak güçlü, kalkınmış, huzurlu bir Türkiye’nin inşası için ülkemizin stratejik derinlik perspektifinden bir diriliş hamlesi olması için yeni bir düşünce ekolü olma ceht ve azmindedir.

Temel Faaliyet Alanları

Medeniyetlerin buluşma alanı olan bölgesel konumuyla Türkiye’de; iç ve dış temel stratejik hedef ve meseleler için düşünce ve politikalar geliştirmek, çözüm ve stratejiler üretmek ve projeler hazırlamak ve teklif etmek SDA’nin temel faaliyetlerindendir. Bu bağlamda Yeni ve güçlü Türkiye vizyonunun iktizası olan proaktif kalkınma hamlesine katkılar sağlamak için alternatif stratejiler belirlemek, projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, rapor, analiz ve dosyalar yayınlamak ve bu amaçla seminere ve sempozyumlar düzenlemeyi amaçlayan SDA’nin başlıca faaliyetleri şunlardır:
1.     Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda proje çalışmaları
2.     Günlük ve haftalık analizler, yorumlar
3.     Raporlar, dosya çalışmaları, kitaplar
4.     Brifingler – Çalıştaylar – Basın konferansları
5.     Yayın faaliyetleri
6.     Medya faaliyetleri
7.     Ulusal ve uluslararası boyutta seminer, konferans, sempozyum, kongre vb. aktiviteler
8.     Beyin fırtınaları, Yuvarlak Masa Toplantıları, Paneller
9.     Anket çalışmaları, kamuoyu araştırmaları
10.   Eğitim faaliyetleri

Stratejik Etkinlik Alanları

SDA üç yıllık stratejik planı çerçevesinde belirlenen amaçlar, beş ana programa ayrılmakta olup, her program bir koordinatör yönetiminde uzman, asistan ve stajyerlerden oluşmaktadır. Program koordinatörlüklerinin gözetiminde proje gruplarıyla planlı faaliyetler yürütülmektedir. Ayrıca Çalışma Konseyleri ve Araştırma Merkezleri SDA’nin özgün faaliyet alanlarıdır.
Program Koordinatörlükleri:
a.     Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Programı
b.     İç Politika ve birlikte yaşama kültürü
c.     Ekonomi Programı
d.     Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları Programı
e.     Eğitim Programı

Künye

SDA Başkanı:……………………………..

SDA Yüksek İstişare Kurulu ve SDA Başkanı:……………………………

SDA Kurulları

Yüksek İstişare Kurulu
İcra Kurulu
Yayın Kurulu
WEB Editörlüğü
Editör: ………………..

SDA Yazı İşleri Müdürü…………

Asistan: ……………………….

Vizyon, Misyon ve İlkeler

Vizyon

Adetullah’a ve fıtrata muvafık olan Kur ’ani değerlerin ve herkes için mutlak adaletin hâkim olduğu yeni bir Türkiye.

Misyon

Yeni bir Türkiye için;
Eğitim sisteminin ideal hale getirilmesi için projeler hazırlamak, hukuk sisteminin adil olması için çalışmak, kadim medeniyet değerlerimizin hâkim olması için çalışmak, ideal çocuk, ideal gençliğin yetiştirilmesi ve medeniyetimize uygun bir aile düzeninin kurulması için çareler üretmek, sosyal ve toplumsal hastalıkların tedavisi için hal çareleri geliştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda izleme, araştırma, raporlama, eğitim, yayın, lobi, medya faaliyetleri ve toplantılar vasıtasıyla karar alıcılar ve kamuoyu üzerinde farkındalık oluşturmaktır.

İlkeler
– Adalet
– Ahlaki değerlere saygı
– Bağımsızlık
– İlke odaklılık
– Uzmanlık ve güvenilirlik
– Farklılıklara saygı
– Hesap verebilirlik
– Ekip ruhuna dayalı kurumsallık
– Sivil irade
– Şeffaflık
Akademik ve Uzman Kadro
SDA bünyesinde hizmet verebilecek uzmanlar, yetişmiş insan kaynakları arasından ve kuruluş ilke ve amaçlarımızı benimseyen arkadaşlarımız arasından seçilecektir. Alanında uzman akademisyenler ve öğretmenler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde hizmet veren uzman ve gönüllü hizmet kesimlerinden oluşan gönüllüler arasından seçilecektir.

 Etiketler: , , ,
Kategoriler: Dr. Nadir Çomak

Yorumlar (4 Yorum)

 • Mustafa Dede

  Elzem. Acilen ifa olunmalı.

 • Osman Nuri SABRİOĞLU

  Teklif mükemmel. Şimdiye kadar böyle bir düşünce kuruluşunun olmaması büyük noksanlık. Ancak temel esaslara bağlı kalmak kaydıyla bir an önce faaliyet göstermeli. Zira toplumumuzun ve İslam coğrafyasındaki toplumların çok büyük ihtiyaçları vardır. Çapımıza göre katkı sunmakta fayda mülahaza edileceği kanaatindeyim. Saygılarımla.

 • Mustafa Dede

  Derecelendirme kuruluşu da lazım

 • Mustafa FURKAN

  Maşallah güzel ve tam yerinde bir proje…Allah muvaffak eylesin

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?