Nurdan Haber

Nice oruç tutanlar vardır ki…

Nice oruç tutanlar vardır ki…
15 Mayıs 2019 - 0:10
  • Nice oruç tutanlar vardır ki…
  • Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır:“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)