Nurdan Haber

24 Haziran sonrası kamuda değişiklik

24 Haziran sonrası kamuda değişiklik
09 Haziran 2018 - 11:43

24 Haziran seçimleri sonrasında, kamuda ve bürokraside birçok yenilecekler yaşanacak. Bu yeniliklerden biri de Bakan yardımcılığı kaldırılması ve, siyasi müsteşarlığın gelmesi olacak.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 24 Haziran Genel seçimlerinin ardından, kamuda birçok yeni gelişmeler yaşanacak. Bakan yardımcılığı kaldırılıyor, siyasi müsteşarlık geliyor. Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek.Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.

ATAMA USULÜ DE DEĞİŞİYOR

Başbakanlık’taki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı’na ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak. 6400 ve üzeri göstergelerde olan üst kademe yöneticileri ilgili bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Bakanlar kurulu kararı ile atama usulü de kalkıyor. Genel müdürün altındaki kadrolar ilgili bakan tarafından atanabilecek.Kaymakamlar, valiler, vali yardımcıları il emniyet müdürleri ve il müdürleri ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak.

VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM TARZI GELİYOR

Artık vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler idari süreçlerin hızlanması amaçlı olarak 30 gün içinde cevaplanacak.
30 gün içinde sorunu çözülemeyen vatandaşın talepleri Cumhurbaşkanlığı CİMER aracılığı ile takip edilecek.
Kalkınma Bakanlığı müsteşarlık şeklinde örgütlenecek ve Cumhurbaşkanlığı yardımcısına bağlanacak. Bakanlıkların eylem planları bu müsteşarlık tarafından yerine getirilecek Bütçenin uygulanması ve takibi Maliye bakanlığı tarafından yerine getirilecek.Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.