Nurdan Haber

Örnek Proje ve değişen BARLA

Örnek Proje ve değişen BARLA
10 Eylül 2015 - 6:16

Isparta Valiliğince; İlimizde, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alan bir “kırsal kalkınma hamlesi” başlatılmıştır.

İlimizde öncelikli olarak beldeden köye dönüşen yerlerde başlatılan ve kırsal kalkınma potansiyelinin kullanılmasının hedeflendiği çalışma, ilk olarak, taşıdığı inanç turizmi ve ekolojik turizm potansiyeli ve yılda 300.000’lere ulaşan ortalama ziyaretçi sayısıyla dikkati çeken Barla köyümüzde başlatılmıştır.

Hazırlanan Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile;

ü Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek yörede yaşayanların gelir düzeyinin artırılması,

ü Altyapının geliştirilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin artırılması amaçlanırken, aynı zamanda;

ü  Beldedeki çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, gözetilmesi ve

ü Yörenin mevcut turizm potansiyelinin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda maksimum seviyede kullanılması, hedeflenmektedir.

Barla Kırsal Kalkınma Modeli, kalkınmanın ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği için gerekli tüm hususları göz önünde tutmaktadır.

Ulusal Kalkınma Planları, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007-2013) ve Ulusa lKırsal Kalkınma Planı (2007-2013), Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Isparta Kırsal kalkınma Planı esas alınarak ve bu belgelerde yer alan politika ve önceliklere dayandırılarak hazırlanmıştır.

Çalışma, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde (2007-2013) esas alınan;

1.Mekansal Duyarlılık,

2.İsbirliği ve Katılımcılık,

3.Sürdürülebilirlik,

4.Sosyal İçerme,

5.Politika ve Düzenlemelerde Tutarlılık, Etkin İzleme,

6.Kaynak Kullanımında Etkinlik,

İlkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

Barla Kırsal Kalkınma Modelini yaşama geçirmek üzere hazırlanan Barla kırsal kalkınma Eylem Planı; doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde ele alan, yörenin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini ortaya çıkaran ve bu değerler konusunda toplumsal bilinç oluşturan,bu kaynakları ekolojik ve ekonomik verimlilik ilkesine bağlı olarak koruyan ve kullanan ve nihayetinde yörede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında yardımcı bir araç olarak tasarlanmıştır.

Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planının uygulanması ile; önemli bir inanç turizmi merkezi olan Barla’nın planlama, tanıtım, konaklama, ulaşım ve diğer alt- üstyapı sorunlarının giderilmesi, yörenin sahip olduğu inanç turizmi potansiyelinin, sektörel bazda ekonomik gelire dönüştürülebilmesi ve böylece sadece yörenin değil Isparta ilinin de önemli sosyo ekonomik kazanımlar elde etmesi mümkün olacaktır.

Barla’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini geleceğe taşıma, koruma ve kullanma bilinci içerisinde yöreyi dinlenme, konaklama, alış veriş mekan ve tesisleriyle yeniden biçimlendirecek, yerli ve yabancı konukların ziyaretine uygun hale getirecek proje ile; yörenin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilerek halkın gelir seviyesinin iyileştirilmesi, alt yapı eksikliklerinin giderilerek yöre insanının yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve hedeflenen kırsal kalkınma seviyesine ulaşılması amaçlanmaktadır.

Projenin amaçları çerçevesinde projeden doğrudan veya dolaylı olarak olumlu olarak etkilenecek kişiler yani hedef gruplar, yerli yabancı turistler, yöre halkı venihai olarak Isparta İlidir.

Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı:

Barla Tanıtım Faaliyetleri         : 15

Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi    :   6

Mekana Yönelik Geliştirme      : 33

Ekonomik Faaliyetler            :   6  

Ulusal Turizm Politikalarında          

Barla Farkındalığının Oluşturulması  :   2

Olmak üzere, TOPLAM:  62 faaliyetten oluşmaktadır.

16 faaliyet:  Başbakanlık Tanıtma Fonu ve BAKA

 46 faaliyet:   İlgili kurum bütçelerinden yürütülmektedir.

Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı çalışmaları kapsamında yapılan; gül bahçeleri,seyir terasları, kilit parke taşı döşenen yolları, şadırvanı, Çam dağı mesire yeri, yönlendirme tabelaları, bilgilendirme panoları, turistik haritaları, köylü pazarı, otantik standlar, gece ışıklandırılması yapılan özellikli yapılarıyla yeni çehresine kavuşan Barla, yeni ziyaretçilerini ağırlamaya hazır…

Bomba32

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )