Avrupa için anlatılan hükümlerden hangisi doğru değildir?

Nurdan Haber Haber Merkezi | |

:::::::::: RASTGELE SORU ::::::::::

Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir: Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi’ san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takib eden bu birinci Avrupa’ya hitab etmiyorum. Belki felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek, beşeri sefahete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa’ya hitab ediyorum. Şöyle ki:
O zaman, o seyahat-ı ruhiyede, mehasin-i medeniyet ve fünun-u nâfiadan başka olan malayani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa’nın şahs-ı manevîsine karşı demiştim:

Bil ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, beşerin saadeti bu ikisi iledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek.

Paragrafta anlatılan dikkate alındığında aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru değildir?

A) Bediüzzaman’ın karşı çıktığı Avrupa, ikinci Avrupa’dır.
B) İsevilik dininden feyiz alan Birinci Avrupa insanlığa adalet ve hakkaniyet kazandırmıştır.
C) İkinci Avrupa, felsefe ve eğlenceleriyle insanlığa saadet de getirmiştir.
D) Medeniyetin güzellikleri ve faydalı teknolojiler Birinci Avrupa’nın meyveleridir.
E) Tabiatçı felsefe gözlüğüyle bakıldığında, medeniyetin kötülükleri iyilik gibi görülür.

Risale-i Nur Bilgi Yarışması

Risale-i Nur bilgimiz ne kadar? Kendinizi sınamaya hazır mısınız?

Biraz da heyecan katmak için zaman sayacı koyduk. Günde 10 soru cevaplayarak Risale-i Nur bilgimizi tazeleyebiliriz.

Buyrun başlayalım…

Başarı Listesi: Risale-i Nur Bilgi Yarışması

Maksiumum 711 Puan
Posizyon İsim Buradan girildi Puan Sonuç
Tablo yükleniyor
Hiçbir uygun veri yok


Etiketler: , ,
Kategoriler: Günün Risale-i Nur Sorusu

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?