Nurdan Haber

Adalet ve sulh için…

Adalet ve sulh için…
Avatar
Eyüp Ekmekçi( eyupekmekci@nurdanhaber.com )
13 Eylül 2018 - 10:09

 

Eski klasiklerde bir teklif var:
MİLLETLER SAĞLAM BİR İSTİNAD NOKTASINA DAYANMAZLARSA YIKILMAĞA MAHKUMDUR .

M.Kemal orada diyor:

“Biz şimdi dini kaldıracağız, yerine ne koyacağız!”

Muhatabı: “Siz daha iyi bilisiniz.” deyince..

M.Kemal: “Ben Kemalizmi düşünüyorum.” diyor.

İsteyen Allahın Dinine.. İsteyen kurgu dine…

Kurgu din dünyada çok…

Allahın dini: “İNNE’D DİNE INDALLAH’İL İSLAM.” (Âl-i İmran / âyet. 19)

224 bin peygamberin tebliğ ettiği ve İki cihan Serverinde kemalini bulan ve bu asırda müsbet ilimlerle müeyyed din: İSLAM.

Siyasi telakki manasında kemalizm ayrı bir mes’ele.

Herkesin fikri de, zikri de kendine, neticesi de kendine ait.

Avrupalı müsteşrikler bile diyor ki: “İslamiyet olmasaydı Rönesans olmazdı.”

Sen o Avrupalı müsteşrikler kadar dinini bilmiyorsan, bu memleketteki yerini tayin et.

Biz cumhuriyeti İslamın iki temel esası ile te’yid ediyoruz. Problemimiz yok.

Bir: “Ümmetim ekseriyetle dalalete süluk etmez.” (Hadis-i Şerif)

Onun için Eski Türkiye’deki darbelerle eskiyen rejim bile müslüman milletimizle imtizac etti.

İkincisi: Bizim istiklal kahramanları ceddimizin teşkil ettiği Birinci Meclis, “Milli Şura” olarak kuruldu.

Devam ediyor Hazret-i Üstad Bediüzzaman Said Nursi (R.A):

Asr-ı Saadetteki dört halife devrini, isim ve resim değil; hakiki manada mana-yı dindar bir cumhuriyetin reisleri idiler.” buyuruyor.

İşte Rönesans Avrupasının ilham aldığı cumhuriyet, o cumhuriyettir.

Sonraki sömürgecilere ait gaddar siyasetler kendilerine ait.

Ve Hazret-i Üstad Bediüzzaman şimdi şu gaddar siyasetin geldiği noktada bizi, insanlığı şöyle ikaz ediyor ve müdhiş bir tehlikeyi Kur’ani nazarla haber veriyor:

BEŞER ADALET-İ İLAHİ NAMINA MAHKEMELER AÇMAZSA; YE’CÜC-ME’CÜC’lere,(anarşi)lere teslim-i silah edecekler diye ihtar edildi.”

Vesselam.

Eyüp Ekmekçi

Alem-i İslamBediüzzaman'danDerslerDünyaGenelGündemHizmetİslamİslam ve HayatNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSon DakikaSürmanşetTürkiye
Hindistan Nur Talebelerinden Hüsnü Ağabey’e Mektup
Alem-i İslamGenelGündemİslamİslam ve Hayat
Tanıkların Dilinden İslamofobi
Alem-i İslamAli Kemal PekkendirHizmetİslamRisale-i Nur
Risale-i Nur’u Okuma ve İzah Etme Konusu
Alem-i İslamGenelİslamİslam ve HayatTürkiye
Muhteşem Bir Sela!
Alem-i İslamGenelGündemHizmetİslamİslam ve Hayat
AZERBAYCANDAN MEKTUP VAR