Bediüzzaman’ın Ruslara Esir Düşmesi

Nurdan Haber Haber Merkezi | |

Belge Özeti: Bitlisli Bediüzzaman Said-i Kürdi Bey’in, Bitlis Gönüllü Kumandanlığı’nı deruhde ettiği, Muş’da oniki topu kurtarıp Bitlis muharebesine iştirak ettiği ve burada yaralanıp esir düştüğü, daha sonra kaçıp kurtularak İstanbul’a geldiği hakkında ifadesinin tahkikine dair Harbiye Nezareti’nden Musul Valisi Memduh Beyefendi’ye çekilen telgraf.

Yer Bilgisi  :   89-138

Dosya Ek  : 

Belge Tarihi :   H-12-10-1336

Kurum :   DH.ŞFR.

Dili       : 

 

Belge Özeti :   Bediüzzaman Said-i Kürdi hakkında Harbiye Nezareti’ne çekilen 23 Temmuz 334 tarihli şifrenin ekser gurupları halledilemediğinden serian bittashih işarı şeklinde Şifre Kalemi’nden Musul Vilayeti’ne çekilen telgraf.

Yer Bilgisi   :   89-157

Dosya Ek   : 

Belge Tarihi :   H-15-10-1336

Kurum :   DH.ŞFR.

Dili       : 

Belge Özeti :   Ruslara esir düşen Bediüzzaman Said-i Kürdi’nin muharebede yararlığı görüldüğünden bahisle beşbin kuruş maaşla kendisine rütbe-i ilmiye itasına dair Musul valisinin şifresi. (Musul)

Yer Bilgisi : 588-60

Dosya Ek :

Belge Tarihi : R-28-06-1334

Kurum : DH.ŞFR.

Dili :

Harbiye Nezareti

Tahrirat Dairesi

Şifre Kalemi

 

Musul Valisi Memduh Beyefendi Hazretlerine

Şifre

Mahrem ve Müsta’celdir

Bitlisli Bedüzzaman Said-i Kürdi Bey taraf-ı alilerince Bitlis gönüllü kumandanlığı vazifesiyletavzif olunduğu ve Muş’un sukutunda orada kalan on iki topu kurtararak bitlis muharebesineiştirak ile orada mecruhan esir düştüğü ve bu defa firaran tahlis-i nefs ile Dersaadete geldiğini beyan ediyorsa da buna dair buraca bir güna malumat mevcut olmadığından bu babdaki malumat ve mükalemenin enbası mütemennadır.

Muamelat 5592

Harbiye Nazırı Namına

Kazım

Mühür

Tahrirat Dairesi Kalemi MüdiriyyetiEtiketler: , , ,
Kategoriler:

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?