Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

CHP’DEN BİR YAHUDİ TAKTİĞİ

CHP’DEN BİR YAHUDİ TAKTİĞİ
25 Mart 2019 - 15:49

 

Kavim olarak ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren her türlü fesad ve ifsada karışan Yahudi milleti hem Zebur hem İncil hem de Kur’an-ı Kerim’de defalarca lanetlenir.

Buna binaen şu tahripkâr millet, tarih boyunca her zaman Hristiyanların zulmüne maruz kalır.

İspanya’dan topyekûn kovulmaları, hususan Ortaçağda İtalya, Avusturya, bilhassa Hitler Almanya’sı gettolarında maruz kaldıkları zulümler hadisenin en bariz misalleridir.

Lakin iblisane bir taktikle anılan kavim, Müslüman ve Hristiyanları karşı karşıya getirerek aradan sıyrılmaya becerir ve ezeli düşmanı olan Hristiyanlarla sulhkârane görünerek Müslümanı ezme yoluna girer.

Aynen bunun gibi…

Karanlık aklın telkiniyle hareket Cumhuriyet Halk Partisi de yıllarca kanını içtiği bilinen Kürt halkını, Ak Partiye düşman yapmak suretiyle siyaset meydanına atılmış görünüyor.

Halbuki…

Cumhuriyetin ilk yıllarında hâkimin: “Birden ona kadar idam, diğerleri serbest” şeklinde herhangi bir muhakeme yapmadan binlerce Kürdün idam sehpalarında sallandırıldığı yıllarda iktidarda CHP vardı.

Birinci Cihan ve İstiklal Harbine gönüllü olarak iştirak eden Said-i Nursi, binlerce âlim ve şeyhin dondurucu soğukta yaya olarak Van’dan Erzurum’a oradan da Trabzon ve batı illerine sürgün edildiği mevsimde iktidarda CHP vardı.

Zilan Deresinde binlerce masum kadın, çocuk, yaşlı Kürt vatandaşın süngü ve bıçaklarla doğrandığı senelerde iktidarda CHP vardı.

Pazarda dahi Kürtçe konuşmanın yasaklandığı, aksi davranışta bulunan vatandaşın devlet memurları tarafından cezalandırıldığı zaman iktidarda CHP vardı.

Mahkemede Türkçe ifade veremeyen vatandaşın idam edildiği vakit iktidarda CHP vardı.

NATOCU ve FETÖCÜ subaylar tarafından binlerce köyün içindekilerle beraber yakıldığı devirde iktidarda CHP vardı.

Doğuda binlerce fail-i meçhul cinayetin işlendiği esnada iktidarda CHP vardı.

Bölge halkına insan dışkısının yedirildiği tarihlerde iktidarda CHP vardı.

CHP’nin ifrite yoldaş olduğunu anladık da…

17 yıllık Ak Parti iktidarında fail-i meçhul cinayete kurban edilen tek bir Kürt vatandaş olmadığı halde…

HDP’li siyasilerin, insan hakları ihlali meselesinde dosyası bayağı kabarık olan Cumhuriyet Halk Parçasını destekleyerek Kürt halkını canavara teslim ettiğinin farkında mı acaba?

‘Milli Görüşçü’ Temel, ‘Ülkücü’ Meral ve ‘Kürt’ Selahaddin gibi siyasileri, beşeriyete düşman olan CHP’yle dost ve müttefik haline getiren gücün bir karanlık akıl olduğu kanaatindeyiz.

Ak Parti, miting düzenlemekten evvel yapması gereken ilk icraat: Bahsi geçen insi şeytanların planlarını bertaraf etmek olmalıdır.

Müşahede edildiği gibi fitne ve tuzak çok büyük, lakin Allah’ın kuvvet ve kudreti hepsinden daha büyüktür…

Allah-u zu’l-Celal’in havl ve kuvvetiyle bu Müslüman millet, kendi rızasıyla o partiyi kıyamete kadar iktidara getirmeyecektir.

Her seçim vakti olduğu gibi 31 Mart günü de iblise yer hizmeti veren adam ve madamları sandığa gömmenin zaferini kutlayacağız, inşallah…