Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

M.KEMAL’İN ASKERLERİ KAZANDI

M.KEMAL’İN ASKERLERİ KAZANDI
24 Haziran 2019 - 19:36

M.KEMAL’İN ASKERLERİ KAZANDI

Yirmi beş sene sonra İBB seçimini kazandıkları için bayram ediyorlar…

Mustafa Kemal’in askerleri, ellerinde rakı ve viski şişeleriyle kutlama yapıyor… “Müslümanlar” da kardeşlerine korna çalarak sevinçlerine ortak oluyorlar…

Bu gün aramızda…

Mutezile gibi batıl fırkaların etbaı olmasa da efkârı aramızda mevcut misali… Mustafa Kemal ölmüş ve askerlerinin dağılmış olduğunu zannediyorduk. Sonra baktık ki onlar hâlâ aramızda dolaşıyor…

Allah’ın dinine savaş açan, camileri at ve eşek ahırına çeviren bir partinin kazanması için ihlasla mücadele veren ve…

Kendini “Nurcu” olarak pazarlayan Yeni Asya fırkası var.

Bediüzzaman Said-i Nursi hakkında bilmem kaç cilt kitap yazan… Hatta o mübarek zatın seyyid olduğunu ispatlamak için dağları, enginleri aşarak tam otuz beş sene hummalı bir çalışma yaptığını iddia eden ve Ak Parti’nin kaybetmesi için çamura yatan Ahmet Akgündüz ve sevenleri var…

Merhum Süleyman Efendi’nin izinde gittiğini iddia eden Süleymancılar…

Ak Parti’den nemalanamayan radikal “müslüman” görünümlü adamlar…

CIA ve yerli işbirlikçileri tarafından desteklenen ve mahalle arasında bakkaliye dükkânı açar gibi dergâh işleten sahte şeyhler…

Kemalist dipçikler altında yaşlı, çocuk, kadın ve masum on binlerce insanı katledilen bir kısım Kürtler…

Diasporalı Zümbüle Hanıma biat eden ülkücüler…

M. Kemal asrında dedelerinin üzerine gaz yağı dökülerek yakılan Alevi vatandaşlar…

Mohaç Meydan Muharebesini kazanmış bir komutan edasıyla “Ak Partiye biz kaybettirdik” diye nutuk atan beyaz sakallı Saadetliler…

Amerika ve İsrail rızası için, üzerinde yaşadığımız İslam memleketini, ehl-i küfre teslim etmek için mücadele veren ve FETO’ya iman etmiş şakirtler vardı…

Seçime hile karıştıranların talebine göre karar veren İl ve ilçe seçim kurullarında oy sayma işini durdurma rezaletine imza atan Atatürk’ün rahip ve rahibeleri zaten halayın başını çekiyorlar.

Bu hadiseden sonra…

Amerika, İngiltere ve İsrail basını adeta bayram ediyor. Onlara köle ve uşak olan bazı zengin Araplar da sevinç çığlıkları atıyor… Sanki Kudüs’ü Yahudi işgalinden kurtarmış alçaklar!…

Fethullatçı, sahte tarikatçı, Süleymancı, Akgündüz, Yeni Asyacı, Saadetçi, Meralci, Hadepçi ve radikal müslüman geçinen tırşikçilerin, Mustafa Kemal’in gizli askerleri olduğunu ilme’l-yakin değil, hakka’l-yakin derecesinde müşahede ettik…

Allah’a düşman olan bir partinin kazanması ve taraftarlarının meydanlarda oluk oluk tükettiği bira ve içki sahnelerine şahit olurken vicdanınız hiç sızlamadı mı gerçekten?

Recep Tayyip Erdoğan’ın, şaraplardan temizlediği belediye tesislerinde enva-ı çeşit şarabın tekrar servis edileceği günlerin heyecanıyla beklemek ve sevinmek sizin de hakkınız, muhteremler!…

Atatürk’ün gençliğe hitabesiyle imanını tazeleyen FETÖ’cü ve CHP’ci bir neslin Mustafa Kemal’e asker olmalarını anlarım…

Lakin kendini sözde “müslüman, Nurcu, Süleymancı, Kürt, ülkücü, tarikatçı, hatta radikal müslüman” addeden adamların din düşmanı ve ecdadın katili bir partiye nefer olmalarına hayret ediyorum. Allah’ın dinine ve kitabına savaş açan bir partiye hizmetkâr olmalarına herhangi bir mana veremiyorum.

Hidayet herkese nasip olmuyor, biraderler…

Demek millet, İslamiyet’e ve Kur’an’a aleni harp ilan eden materyalist bir zihniyete taraf olmanın ne anlama geldiğini hâlâ idrak edemiyor. Veya bildiği halde iblisin adamlarına destek oluyor.

Seçimi kaybetmekle üzülmüyoruz… En son seçim olmadığını biliyoruz… Uhud Harbini kaybeden Peygamber aleyhisselam misali “durmadan yolumuza devam edeceğiz…”

Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığına inanıyoruz…

Ahiret hayatında, deccalın değil, Allah’ın kanunları geçerli olacağına iman ediyoruz… O diyarda insanlar, sevdikleriyle beraber haşr olacak… Hesap gününde tasnif ona göre yapılacak… Her kes taraf olduğu adamların yanına konulacak…

Allah’ın kitabına göre din düşmanlarına en hafif bir şekilde meyledenler de o ateşten nasibini alacak…

Şeytana maskara olup İslamiyet’i hiçe sayan zevata, Kahhar-u zu’l-Callal olan Allah da o vakit merhamet etmeyecek…

Hem de niye etsin ki? Daha doğrusu ne mecburiyeti var?!…

Cennet adam ister… Fakat Cehennem daha fazlasını ister… Allah’ın vaadi var; onu ağzına kadar dolduracak… Yanması için odun ihtiyacını ise kâfir, münafık ve onlara taraftar olan gafil ve sefil müslümanlar karşılayacak…

Bu iddiayı bizler değil; Kitab-ı Mübin olan Kur’an-ı Kerim, Muhammed sallallahu aleyhi vesellem ve cümle şeriat uleması müttefikan haber veriyor…

Muhammed KAHTAVİ