Nurdan Haber

Allâh, rahmetini yüz parçaya böldü

Allâh, rahmetini yüz parçaya böldü
20 Eylül 2015 - 5:46

Ebû Hüreyre (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.)’› flöyle söylerken iflittim:

“Allâhu Teâlâ, rahmeti yüz parçaya böldü de doksan dokuzunu

kendisinde b›rakt›, bir parças›n› yere indirdi. ‹flte o

bir parça ile, yarat›klar birbirlerine karfl› merhametli olurlar.

Hatta k›srak at da yavrusuna de¤er (de eziyet verir) korkusu

ile t›rna¤›n› kald›rarak (onu ezmemeye) dikkat eder.”

(Müslim, Tevbe, 4, 6, 2108)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )