Nurdan Haber

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
04 Ekim 2019 - 17:03

Bizler müminleriz. Yani Halifeleriyiz arzın. İnsaniyetin hizmetine verilen hayvanat ta dünya da binler hikmetle halkedilen sair mahlukat ta şiddeti değil şefkati hak ediyor. İslamiyet bizi her türlü zulümden men ediyor. Nurdanhaber Dünya Hayvanları Koruma Gününe Destek oluyor…
ve Nebiler Nebisinin şu mucizesini paylaşıyoruz;

Sahibini Efendimize (sav) Şikayet Eden Deve Ne Dedi?

Beş-altı tarîkle, mühim sahabelerden nakledilen cemel hadisesidir ki: Ezcümle, Ebu Hureyre ve Sa’lebe İbn-i Mâlik ve Câbir İbn-i Abdullah ve Abdullah İbn-i Cafer ve Abdullah İbn-i Ebî Evfa gibi müteaddid tarîkler ve o tarîklerin başındaki sahabeler, müttefikan haber veriyorlar ki: Deve gelmiş, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a tahiyye-i ikram nev’inden secde edip konuşmuş. Ve birkaç tarîkte haber veriliyor ki: O deve; bir bağda kızmış, vahşi olmuş, yanına kimseyi sokmuyor, hücum ediyordu. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm girdi; deve geldi, ikrâmen secde etti, yanında ıhdı. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yular takdı. Deve, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a dedi: “Beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar, şimdi de beni kesmek istiyorlar. Onun için kızdım.” Deve sahibine söyledi: “Böyle midir?” “Evet” dediler. Mektubat/162