Nurdan Haber

Filistin soykırımı ve İsrail işgalinin başladığı gün!

Filistin soykırımı ve İsrail işgalinin başladığı gün!
04 Kasım 2019 - 9:50

NurdanHaber-Özel

Bugün İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour tarafından ilan edilen
Balfour Deklarasyonu’nun 102. Yıldönümü.
Bir başka deyişle Filistin soykırımı ve İsrail işgalinin başladığı gün.

Metnin Türkçesi;
Dış İşleri Ofisi , 2 Kasım 1917
Sevgili Lord Rothschild
Macestelerinin Hükümeti adına Yahudi Siyonistlerin arzularına mukabil sempatimizi kabinemize arzettiğimizi ve tasdik olunduğunu büyük bir zevk ile Zatınıza duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum;
“ Majesteleri Filistin topraklarında Yahudi bir milli vatanın tesisini olumlu görüyor, bunun gerçekleşmesi ve neticeye ulaşması için gerekenlerin yapılmasına çalışacağını vaad ediyor ve Filistinde yaşayan yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına ve diğer ülkelerde yaşayan yahudilerin sosyal ve siyasi haklarına dokunulmayarak önyargılarına sebebiyet verilmeyecek .
Bu deklarasyonu Siyonist Federasyona iletmenizden mutluluk duyacağım.
Dış İşleri Bakanı
Balfour
(Tercüme: Nurdan Haber)