Nurdan Haber

Risale-i Nur’un Cazibedar Üslubu

Risale-i Nur’un Cazibedar Üslubu
Avatar
Ömer Özcan( omerozcan@nurdanhaber.com )
07 Kasım 2019 - 13:41

Tefsir ve belâgat hocası Prof. Dr. Ali Özek’in Risale-i Nur ile alakalı tespitleri şöyle:

RİSALE-İ NUR’DA KULLANILAN ÜSLUB CEZBECİDİR, ETKİLEYİCİDİR

İnsanların ifade tarzında üç üslup vardır.

  1. Üslûb-u Askerî: İnsanları coşturmak için yapılan konuşmalardır. Siyasiler, komutanlar insanları galeyana getirmek için kullanır.
  2. Üslûb-u ilmî: İlmî meseleleri açıklamak için yapılan konuşmalar veya yazılan eserlerdir.
  3. Üslûb-u hatabî: Hitabet üslubu demektir.

Bediüzzaman’ın üslubu, üslûb-u hatabîdir. Üslûb-u hatabî şiirimsidir ve etkileyicidir. Bu yüzden Risale-i Nur’da kullanılan üslûb cezbecidir, etkileyicidir. Yani Risale-i Nur’u okuyanlar etkilenir ondan. Bu üslûbu kullandığın zaman temsiller getirmen, olayları bir takım misallerle canlandırman gerekiyor ki, bunu yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet, risalelerde ateşin ifadeleri var. Onun için çok kimseleri etkilemiştir. Nurcuların üzerinde bu kitapların etkili olmasının asıl sebebi işte bu tarz ilmî izahlardır.

Üslûb-u hatabînin bir özelliği de; Risale-i Nur’u okuyan, tekrar okumak ister. Bu özelliğinden dolayı Nurcular bir hayli vardır Türkiye’de. Çünkü risaleleri okuyan insanlar, zaman içinde oraya bağlanıyor. İmam-ı Gazali’nin de üslûbu, üslûb-u hatabîdir.

Ben Risale-i Nurlarla ilgili ehl-i vukufluk da yaptım çok mahkemelerde. Bazı yerlerini okudum, oradan biliyorum. Ayrıca Yüksek İslam Enstitüsünde hitabet dersi okuttum, araştırdım bunları.

Prof.Dr. Ali Özek kimdir?

Prof. Dr. Ali Özek Türkiye’nin tanınmış ilim adamlarından birisidir. Bir bakıma ülkemizin son dönem canlı tarihlerindendir. Çok sayıda kitabı ve ilmi makaleleri var. Randevu talebimizi 9 Kasım 2017 tarihinde kabul etti ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’la alakalı sorularımıza, kurucusu olduğu İslami Araştırmalar Vakfı (İSAV) merkezinde cevaplar verdi.

Ali Özek’in en önemli hatırası; Mısır Ezher Üniversitesinde okurken, son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri efendinin Bediüzzaman’a sorduğu soruları Bediüzzaman’a aktarması ve Üstad’ın cevaplarını Sabri efendiye nakletmesidir.

Prof. Ali Özek’in Risale-i Nur’un üslubu hakkında kendi araştırmalarına dayalı bilirkişi olarak öyle tespitleri var ki, daha güzel ifade edilemez. Hatıralarını metin haline getirdikten sonra, telefonda kendisine okudum ve tashih ettirdim.

Ömer Özcan

Araştırmacı- Yazar Ömer Özcan’ın Prof. Özek ile gerçekleştirdiği röportajı:

 

 

Alem-i İslamGenelİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-4
Alem-i İslamDünyaGenelGündemİslam ve HayatNur Talebeleri
Küba’dan Hüsnü Ağabey’e Mektup Var!
Alem-i İslamDünyaGenelGündemİslam ve Hayat
Fransa’da İslamofobi Protesto Edildi