Nurdan Haber

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Mevlid-i Şerif Tebriği

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Mevlid-i Şerif Tebriği
08 Kasım 2019 - 12:42

NurdanHaber-Özel

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Mevlid-i Şerif Tebriği

‎بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Aziz, Sıddık Kardeşlerim;

Evvelâ: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz ve muvaffakıyetinizi ve Nurlar’ın fevkalâde te’sirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz ve Nurcuları tebrik ediyoruz. (Nur Aleminin Bir Anahtarı/49)

Kardeşlerimiz,
Cenab-ı Hakk’a böyle bir Kur’an hizmeti ve islam davası içerisinde bulunduğumuz ve maddi manevi herşeyini İman ve Kur’an hizmetlerine feda eden böyle bir Üstad’a talebe olduğumuza şükrediyoruz. Çok kıymetli bir hizmetin içerisindeyiz.

Üstadımız;
“Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiat takdir edilmez derecede kıymettar ve bütün dünyası ve canı ve cânânı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatın uğrunda ve yolunda çalışıyoruz…. (Şualar/320)”

buyuruyor. Nurun birinci talebesi Hulusi Bey’in şu fıkrası;

“Risaletü’n-Nur şâkirdleri dikkat etseler, daha bu fâni âlemde iken Livâü’l-Hamd-i Ahmedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) altında bulunduklarını inayet-i Hak’la anlarlar. (Sikke-i Tasdiki Gaybî/181)” hizmetimizin kıymetini ifade ediyor.

Muazzez Üstadımızın tebrikleriyle biz de sizlerin mevlid-i şerifinizi tebrik etmekle beraber tesanüde, uhuvvete, birlik ve beraberliğe matuf hem dahilde hem hariçte Nur’un fütuhatını tebrik ediyor, bu kudsi hizmette tam sadakat ve kanaat ve sarsılmaz bir sebat ile devam etmeyi hem Resul-u Ekrem (A.S.M.)’ın sünnet-i seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyyeden niyaz ediyoruz.

Hz. Bediüzzaman’ın hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )