Nurdan Haber

Bediüzzaman’ın Mehmet Zahit Kotku Hazretlerini Ziyareti

Bediüzzaman’ın Mehmet Zahit Kotku Hazretlerini Ziyareti
13 Kasım 2019 - 15:17
Salih Okur’un “Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman” eserinde Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin gözüyle Bediüzzaman anlatılıyor. Dr. Cevat Akşit’in aktarımıyla gerçekleşen olay şu şekilde naklediliyor
Gümüşhanevi dergahın Şeyhi Mehmed Zahid Kotku: Üstad Bediüzzaman’ın kendisini ziyaretini Prof. Dr. Cevat Akşit şöyle anlatıyor: İki defa ziyaretine geldiğini Hocaefendi bana söylemişti. Mesele nasıl açılmıştı hatırlayamıyorum. Yalnız şunu söyledi Hocaefendi;
“İki defa geldi, ziyaret etti ve şunu söyledi; “Ben Gümüşhanevi hazretlerinin Mecmuat-ül Ahzabını okuyorum. Beni sekiz defa zehirlediler, ama bu duaların sayesinde zehir bana tesir etmedi” dedi. Bunu ben bizzat Hocaefendiden duydum. Biz de Gümüşhanevi dergahının adamıyız. Hocaefendi de oradan seçilmiş duaları okurdu sabah namazından sonra… Rahmetli Esad Coşan hocamız da aynı meseleye bir soru münasebetiyle şöyle değiniyor:
“Benim hocam Mehmed Zahid-i Bursevi’ye de, bir muhakemesi olduğu zaman gelmiş olduğunu hocam bana nakletmişti. “Hocam, ben de Evrad-ı Bahaiyye’yi -Bahaeddin-i Nakşıbend Hazretleri’nin evradını okuyorum.” dediğini; “Bana dua edin, bugün mahkememiz var!” dediğini söylüyorlar.
Salih Okur,
Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman