Nurdan Haber

Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır?

Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır?
25 Kasım 2019 - 15:50

Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır, insan evren ile aynı anda yaratılsaydı olmaz mıydı?

Allah isterse kâinatı bir anda, yani göz açıp yumuncaya kadar bir zaman içerisinde, bütün sistem ve varlıklarıyla birlikte yaratabilirdi. Çünkü O’nun için bir varlığı yaratmada; maddeye ve müddete ihtiyaç yoktur. Bir şeyin olmasını irade ettiği zaman, “Ol” der ve o şey hemen oluverir.

Bu emir, bir komutanın askerlere emir vermesine benzetilerek bir derece akla yaklaştırılabilir. Bir komutan, “Marş / Yürü” emriyle bir askeri yürüttüğü gibi, bir milyon askeri de yürütebilir. Cenab-ı Hak da “Ol” emriyle bir atomu yarattığı gibi, aynı emirle bütün kâinatı da yaratabilir. Kâinatın başlangıcında tedrici, yani derece derece, adım adım yaratılış tercih edildiği gibi, şimdi de varlıkların yaratılışı belirli zaman içerisinde kademe kademe cereyan etmektedir. Bir insan dokuz ayda bebek haline gelmekte, bir yumurtadan yirmi bir günde civciv çıkmakta, bir buğday tanesinden dokuz-on ayda olgun bir dane teşekkül etmektedir.

– Peki, Cenab-ı Hak niçin kâinatı birden yaratmamıştır ve şimdi de bu tedrici yaratılış kanununu uygulamaktadır?

Bunun pek çok hikmetleri ve sebepleri sayılabilir. Ancak, en başta gelen sebep, insanın imtihan için yaratılmış olmasıdır. Allah insanı bu dünyaya imtihan için göndermiştir. İnsan çok zengin bir istidat ve kabiliyette yaratılmıştır. Esfel-i sâfilinden âlay-ı illiyine kadar, yani cehennemin en derin yerinden cennetin en yüksek yerine kadar, bir makam onun önünde açılmıştır. İşte bu dünyadaki imtihanda alacağı dereceye göre, ahiretteki kendi makamını tayin edecektir.

Bu imtihanın gereği olarak da iyi ile kötü, güzellik ile çirkinlik, helal ile haram, sebeplerle müsebbep, yani herhangi bir sebeple meydana gelecek sonuç hep iç içe yaratılmıştır.

Mesela elmanın meydana gelmesine sebep; elma ağacı, güneş, hava su v.s. müsebbep ise, yani bu sebeplerle meydana gelecek olan sonuç ise, elma meyvesidir. Elma meyvesi zaman içerisinde ve bir takım sebeplerle meydana geldiği için, bazı kimseler bu yaratılışı doğrudan bir yaratıcıya verirken, bazıları da sebeplere veya tabiata vermektedirler.

Bu dünyada bir takım sebeplerle ve belirli bir zaman içerisinde meydana gelen varlıklar, ahirette imtihan ortadan kalktığı için, bir anda yaratılacaktır. Cennete siz elmayı ağacın başından kopardığınız anda hemen yenisi yerinde yaratılacaktır.

Soruda; “Her şey bir anda yaratılsaydı; insanın evrimleşerek bu hale geldiği fikri olmayacaktı.” deniyor. Peki, o zaman insan nasıl imtihan edilecekti? İnananla inanmayan nasıl ayrılacaktı? 

Kaldı ki, günümüzde her bir insan tek hücreden yaratılıyor. İlk insanı tesadüf ve evrimle açıklayanlar, kendi yaratılışlarını ve her bir insanın şimdiki yaratılışını hangi evrim veya tesadüfle açıklayacaklar? Onlar ister istemez “Allah” diyecekler.

Ama, gençleri doğru yoldan saptırmak ve cehenneme göndermek için, insanın ve kâinatın ilk yaratılışı ile uğraştırıyorlar ki, böylece onlara hem kendi yaratılışlarını ve hem yaratıcılarını unuttursunlar. Dünya imtihan dünyası olduğu için elbette herkes yaptığı ve yaşadığına göre bir derece alıp bu dünyadan gidecek, ahirette herkesin ipliği pazara çıkacaktır.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )