Nurdan Haber

İzmir vakıflarından mektup var

İzmir vakıflarından mektup var
07 Aralık 2019 - 14:07

NurdanHaber-Özel

Her sene Aralık ayında İzmirde gerçekleştirilen Ege Bölgesi vakıf okuma programı yapıldı.

Bediüzzaman Hazretlerinin yaşayan Son Mutlak Vekili hem son Varisi hem evladı manevisi olan Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin teşrif etmesiyle gerçekleştirilen programa Türkiyenin birçok illerinden Kur’an ve iman hizmetleriyle iştigal eden Nur talebeleri katıldı. Öğleden önce hakaiki imaniye derslerimizi okuduk öğleden sonra Risale-i Nur’un serapa Kur’ani dair Tarihçe i Hayat ve Lahikalardan derslerimizi okuduk.
Geç saatlere kadar devam eden Kur’an tefekkür sohbetlerinde dersler yapıldı. Bilhassa Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyimizin lisani hal ve kalinden aldığımız başta ihlas ve sadakat ve hizmet düsturlarıyla alakalı Lahikalar okundu meslek ve meşreble alakalı tahşidatlar yapıldı.Bilhassa Hüsnü Bayramoğlu Ağabey şu manayı nazara verdi.

Risale-i Nur talebelerinin gayesi Risale-i Nur’u okumak ve neşretmektir onun haricinde başka eserler ve şahıslar peşinde koşmamaktır.

Bizde hizmet rehberinin şu satırlarını anladık ve intikal ettik ki:
Merhum Mustafa Sungur Ağabey’in ifâde ettiği gibi ”
Üstad Bedîüzzaman’ın a’zamî ihlas, a’zamî sadakat ve a’zamî fedakârlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lâzım gelmektedir. Ta ki, hizmet-i Nuriyede bulunacak Kur’an Şakirdleri kıyamete kadar bu düsturlar muvacehesinde hareket etsinler. Muvaffakıyetin ve rıza-yı İlahîye nâiliyetin, ancak bu suretle mümkün olacağına kat’i kanaat getirsinler.
Hizmet Rehberi – 6

Merhum Zübeyir Ağabeyin ifade ettikleri gibi Lahikalarda ilhamidir. Kıyamete kadar gelecek talebelere dersttir.
Risale-i Nur hakaiki dersleri vahye ayinedar yakîni imani dersleri olduğu gibi Lahika mektuplarıda serapa Kur’ani bir meslek ve meşrep olan Risale-i Nur’un hizmet tarzına ait mektuplar okundu ve tahşidatı yapıldı.”
Bu programımızda her zaman bir araya gelemediğimiz ağabey ve kardeşlerimize hasret gidermeye vesile oldu Perşembe akşamı son buldu ve herkes taze bir şevkle kendi hizmet mahallerine avdet etti.
Selam ve dua ile

İZMİR VAKIFLARIYLA VE SAİR MİSAFİR VAKIFLARLA BERABER SENELİK OKUMA PROGRAMI
ÜSTADIMIZIN EVLADI MANEVİSİ VE MUTLAK VEKİLİ HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEYLE ZENGİNLEŞMİŞTİR.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )