Nurdan Haber

Misbahu’l- İman Neşredildi

Misbahu’l- İman Neşredildi
20 Aralık 2019 - 18:35

Nur Külliyatının içinden Bediüzzaman’ın Hüccetullahi’l Baliğa Risalesi diye tesmiye ettiği ve ismini Misbahu’l İman koyduğu risale Envar Neşriyat tarafından neşredildi.

Bu haberi Envar Neşriyat okurlarına (NurdanHaber farkıyla) şu şekilde duyurdu:

“Müjdeler Olsun! Misbahu’l- İman Neşredildi!
Müjdeler olsun Bu Vatan Gençleri!
Müjdeler olsun dindar bir nesil yetiştirmeyi dert edinen Müslümanlar! Müjdeler olsun imanlı muallimler!
Bu asrın fikir karanlıkları arasında gençlere bir misbah, bir iman meş’alesi Nur Külliyatının içinden Bediüzzaman’ın Hüccetullahi’l Baliğa Risalesi diye tesmiye ettiği ve ismini Misbahu’l İman koyduğu risale Envar Neşriyat tarafından neşredildi.
Dinsizlik ve materyalizm ve deizm tehlikelerine karşı bütün hükümlerini akla ve mantığa tasdik ettiren Kur’an’ın bu asrın fehmine en mükemmel bir dersi olan ve Cenab-ı Hakk’ın varlığını isbat eden Ayetü’l Kübra Risalesi, şirkin bütün envaını tarumar edip Kur’an’ın en birinci maksadı olan tevhidi kemal-i katiyyetle isbat eden 32. Söz’ün Birinci Mevkıfı ve Zeyli, tabiattan gelen küfür fikrini dirilmeyecek bir surette öldüren ve küfrün temel taşlarını zirü zeber eden 23. Lem’a Tabiat Risalesi, ism-i Adl’in kainattaki tecellileriyle Kur’an’ın en mühim maksatlarından olan tevhid ve haşr-i ekberi dünyanın vücudu kadar kat’i ve şüphesiz isbat eden İsm-i Adl nüktesi, ve yine tevhidi ve bilhassa öldükten sonra dirilme hadisesini fenlerin diliyle isbat eden İsm-i Hakem nüktesi, şirkin en azim bir zulüm olduğunu ve haşr-i ekberin lüzumunu ve dünyanın bir mezraa, mahşerin bir harman ve nihayet cennet ve cehennemin birer mahzen olduğunu ve haşre mani hiç birşey olmadığını ve muktezisi ise herşey olduğunu isbat eden Haşir Risalesinden 9. Hakikat, kainat ve kainattaki herşeyin bir sanat, bir nizam ve intizam içerisinde halk olunup bu nihayetsiz işlerin tesadüfe havalesi mümkün olmadığını kör gözlere bile gösterecek bir şuhudi isbat ile izah eden 17. Pencere, Cenab-ı Hakkın varlığını, birliğini, Rububiyetinin ve hikmetinin ihatasını, rahmetinin ve ilminin şümulünü delilleriyle isbat eden yüksek meziyetlere malik Münacat Risalesi, imanın bir kutbu olan haşri isbat eden bürhanların nükte-i ekberi ve hüccet-i azamı olan 9. Şua’, ve sahih rivayetler ile ism-i azam mertebesini taşıyan cümle-i tevhidiyenin her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet hem ism-i azam noktasında bir kibriyay-ı vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet taşıyan 20. Mektup ve nihayet fazl-ı Rahman, feyz-i Kuran, nur-u iman sayesinde tevhid-i hakikinin güneşinden tevhidin hakikat-i uzması olan AmentüBillah imanına işaret eden 22. Söz’den oluşan Misbahu’l İman tevhide ait Hüccetullahi’l Baliğa Risalesi neşredilmiştir.
İçerisinde Kur’ani bir hazine, Rahmani bir hediye, İmani bir ihsan ihtiva eden bu kitap şüphesiz imansızlığın ve ahlaksızlığın ve materyalizm ve deizm gibi sapık ideolojilerin bilhassa gençleri hedef aldığı bir devrede ekmek ve sudan ziyade ihtiyaç duyduğumuz bir eserdir.
Bediüzzaman bu eser için küfr-ü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüccet-i katıa ve bir bürhan-ı bahirdir buyurmakla eserin ehemmiyet ve kıymetini tescil etmiştir.
Cenab-ı Hak Muazzez Üstadımızdan ve eserin yeniden neşrinde emeği geçenlerden razı olsun. Ve bu vatan gençlerinin imanlarının kurtulmasına vesile kılsın.”

NurdanHaber (Özel Haber)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )