Nurdan Haber

Mektubat Mecmuası Tıpkı Basım Olarak Envar Neşriyat Tarafından Neşredildi

Mektubat Mecmuası Tıpkı Basım Olarak Envar Neşriyat Tarafından Neşredildi
02 Şubat 2020 - 11:51

Hz. Bediüzzaman’ın hizmetkarı ve vekili Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetinde bulunduğu senelerde yazmış olduğu Mektubat Mecmuası tıpkı basım olarak Envar Neşriyat tarafından neşredildi.

Bediüzzaman Said Nursi’nin bizzat tashih ettiği bu tarihi mecmuayı istifadeye arzeden Envar Neşriyata Nurdan Haber ailesi olarak şükranlarımızı arzediyoruz.
Bediüzzaman’ın tashihleri ve Hüsnü Bayramoğlu’nun hüsn-ü hattı ile eser tarihi bir vesika aynı zamanda o günlerin nurani bir yadigarıdır.