Nurdan Haber

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri Konulu Genelgesi

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri Konulu Genelgesi
30 Mart 2020 - 10:34

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs
(Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı
bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının
engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi
gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu
düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan
kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu
düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak
aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur:
1- Sayın Cumhurbaşkanımızı talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020
tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.
2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi
ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır
hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri
bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni gerçekleştirilebilecektir.
3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların
koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi
talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve
süresini de içerecek şekilde “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi
düzenlenecektir.
4- Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında,
emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa
konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak,
bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.
5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler
tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere
bilgi verilecektir.
6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık
kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak,
yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.
7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi,
telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe
bildirilecektir.
8- Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri
gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde
ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün
süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek
ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.
9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık
kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.
10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında
duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları
kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.
11- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.
12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli
tedbirler planlanacaktır.
13- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen
kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri
sağlancaktır.
Yukarıda belirtilen çerçevede, il Valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi
ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddeleri gereğince otobüs seferlerinin
28.03.2020 tarihi 17:00’den durdurulması için gerekli kararların ivedilikle alınması,
çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
DAĞITIM:
Gereği: BİLGİ:
81 İL VALİLİĞİNE
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
Bilgi:
CUMHURBAŞKANLIĞINA
ADALET BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER
BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TRUZİM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA
…/03/2020 AB Uzman Yardımcısı : Hüseyin HANCIOĞLU
…/03/2020 Daire Başkanı : Mehmet YÜZER
…/03/2020 Genel Müdür Yardımcısı: Nurtaç ARSLAN

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )