Nurdan Haber

Bediüzzaman’dan Necip Fazıl’a Bir Tavsiye!

Bediüzzaman’dan Necip Fazıl’a Bir Tavsiye!
Dr. Mehmet Rıza Derindağ( mehmetriza@nurdanhaber.com )
26 Mayıs 2020 - 23:18

Bediüzzaman’dan Necip Fazıl’a Bir Tavsiye!

Dr. Mehmet Rıza Derindağ

 

(Reşadiye Oteli-istanbul/ 1959)

 

Bediüzzaman Ankara’ya gelmiş, Menderes’e ulaşmaya çalışıyor. Yanında manevi evladı ve en yakın hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu ve Fedakâr hizmetkarı, sadık varisi Kahraman Zübeyir Gündüzalp var.

 

Menderes ile görüşme mümkün olmuyor. Gazetecilerle basın fevkalade bir nümayiş ve alaka ile Hazret’in etrafını sarıyor, adım atması adeta imkânsız hâle geliyor. İstanbul’daki talebeleri de ısrarla Hz. Üstad’ı oraya davet ediyorlar. Üstad istikameti İstanbul’a çeviriyor. İstanbul Reşadiye Otel’e yerleşiyor. Burada kendisini İstanbul eşrafı, Daru’l-Hikmet zamanından arkadaşları, meşayihten Mahmut Sami Efendiler ve birçokları ziyaret ediyorlar.

 

Yedi sene evvel vuku bulan Gençlik Rehberi mahkemesinde de Cevad Rifat Atilhan, Eşref Edip, Ziya Uygur, Necip Fazıl gibi erbab-ı kalem Hz. Üstad’ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretlerinde hem eski İstanbul günleri yad ediliyor hem de Hz. Üstad cihanşümul Kur’an hizmetini nazara veriyor. İslam akaidinden, iman hakikatlerine bilhassa namazın ehemmiyetine dair nasihatlerde bulunuyordu. Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, Reşadiye Oteli’nde mevzumuzla alakadar şu hatırayı naklediyor: “Necip Fazıl, Sinan Omur, Eşref Edip Üstadımızı ziyarete geldiler. Üstadımız çeşitli hatıralardan sonra onlara hitaben sizler her biriniz İslam’ın arslanlarısınız. Evet, arslanlar yalnız yaşar fakat şimdi cemaat zamanıdır, ferdiyet zamanı değil. Böyle (İşaret parmaklarını birbirine dolayarak) bir zincirin halkaları gibi olacaksınız. O zaman ehl-i dalaleti mağlub edersiniz diyerek bu zamanın cemaat zamanı olduğunu ders vermişlerdi.”

 

Bu zamanda ehemmiyet ve kıymet şahs-ı manevi itibariyle oluyor. Küfür cemaatlerle cemiyetlerle saldırıyor. Memleket ve milletin maddi-manevi kıymetlerini tarumar ediyor, cemiyet hayatına darbeler yapıyor ama bunu ekall-i kalil (azın azı, pek az) olsa da safdil Müslümanlardan da taraftar kazanmak suretiyle ekseriyet teşkil ederek yapıyor. Bir şahıs deha da olsa buna karşı mukavemet edemiyor.

 

Binaenaleyh şahıslar arslan da olsa sürüler hâlinde saldıran sırtlanlara mukavemet edemiyorlar. Alâ külli hal bir zincirin halkaları gibi birlik icap ediyor. Zira şimdi İslamiyet’e hizmet; ferdiyetten çıkıp cem’iyete intikal etmiştir. Bediüzzaman “Bu zaman cemaat zamanıdır.” diyor.

 

“Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı manevîye göre olur. Maddî, ferdî ve fânî şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermekle bir batmanı kaldırmayan zaif omuzuna, binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir.  Kastamonu Lâhikası/6” buyuruyor.

 

Bu vesile ile Merhum Şairler Sultanı Necip Fazıl Bey’i rahmetle yad ediyoruz.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )