Nurdan Haber

İngilizce Emirdağ Lahikaları ve Hastalar Risalesi Çıktı!

İngilizce Emirdağ Lahikaları ve Hastalar Risalesi Çıktı!
28 Mayıs 2020 - 0:14

İngilizce Emirdağ Lahikaları ve Hastalar Risalesi Çıktı!

Envar Neşriyat; Tarihçe-i Hayat, Kastamonu Lahikası, Hizmet Rehberi, Ayetü’l-Kübra ve Münacaat gibi eserlerden sonra Emirdağ Lahikaları ve Hastalar Risalesi’ni de İngilizceye tercüme ederek neşretti.

Risale Press tercüme heyeti tarafından tercümesine devam eden Asay-ı Musa’nın tercümesi de yakın zamanda neşredilecektir.

Bediüzzaman hazretlerinin talebesi ve hizmetkârı Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, Lahikaların İngilizceye tercümesini takdir ve tebrik etti. Ayrıca, “Risale-i Nur bütün eserleriyle bir bütündür. Nurların bir mecmuası diğerine tercih edilmez. Her birinin kendi makamında riyaseti vardır. Hz. Üstadımız bilhassa Nurların neşrinde de sadakate ehemmiyet veriyordu. Nasıl geldiyse öyle yazıldı, nasıl yazıldıysa da öyle neşredilmeli” diyen Hüsnü Ağabey, bu sadakatin tercümeler için de geçerli olduğunu ifade etti. Eserin ortaya çıkarılmasında emeği geçen kardeşleri tebrik edip, ihlas ile hizmette muvaffakiyetlerine dua ederek sözlerini tamamladı.

Bediüzzaman hazretlerinin hizmetkarlarının lahikalarla alakalı şu cümlesi bu eserlerin ehemmiyetini takdire kafidir: “Risale-i Nur’un te’lifi ve neşriyle beraber bu lâhika mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri, bizzat muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensib edilmesi ve müteaddid mektuplarda da bu lâhikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, herhalde bu lâhikaların ehemmiyetini tebarüze kâfidir.” (Emirdağ Lâhikası 1/5)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDerslerDünyaGenelGündemHizmetİslamİslam ve HayatNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSon DakikaSürmanşetTürkiye
Hindistan Nur Talebelerinden Hüsnü Ağabey’e Mektup
Alem-i İslamGenelGündemİslamİslam ve Hayat
Tanıkların Dilinden İslamofobi
Alem-i İslamAli Kemal PekkendirHizmetİslamRisale-i Nur
Risale-i Nur’u Okuma ve İzah Etme Konusu
Alem-i İslamGenelİslamİslam ve HayatTürkiye
Muhteşem Bir Sela!
Alem-i İslamGenelGündemHizmetİslamİslam ve Hayat
AZERBAYCANDAN MEKTUP VAR